[brněnský latinsko-český mamotrekt k Novému zákonu]

Archiv města Brna (Brno, Česká republika), sign. Svatojakubská knihovna, 34/42, 220v–229v. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Parapsidiscizojazyčný text mísy

Spurticiacizojazyčný text nečistota

24.cizojazyčný text

Tenercizojazyčný text tenká

26.cizojazyčný text

Oportunitatemcizojazyčný text přístupu

27.cizojazyčný text

Presidicizojazyčný text vládaři

In corbanacizojazyčný text, id est in gazophilaciumcizojazyčný text pokladnice

Vehementercizojazyčný text náčitě

Insignemcizojazyčný text znamenitého

Cohortemcizojazyčný text zběř

Calvariecizojazyčný text popravné

Wachcizojazyčný text, interieccio deridentiscizojazyčný text haha, haha

Sindonecizojazyčný text v loktuši

Parascevecizojazyčný text grece, latine dicitur preparacio, sicut dicebatur feria VI., quia tunc preparabantur, que erant neccesaria pro sabbatocizojazyčný text

Marcuscizojazyčný text

1.cizojazyčný text

Procumbenscizojazyčný text poklekna

Discerpenscizojazyčný text sápaje

Prosecutuscizojazyčný text sáháše

2.cizojazyčný text

Patefacientescizojazyčný text davše věděti

Grabatumcizojazyčný text grece, caput latine est et est lectus pauperum, in quo corpori non est stratum, sed tantum capiticizojazyčný text

3.cizojazyčný text

Observabantcizojazyčný text ostřieháchu

4.cizojazyčný text

Procellacizojazyčný text vlna

Cervicalcizojazyčný text zhlavek

5.cizojazyčný text

Legiocizojazyčný text tma

Archisinagoguscizojazyčný text kniežě nad školú

Perpessacizojazyčný text trpěla

6.cizojazyčný text

Insidiabaturcizojazyčný text lest skládáše

Spiculatorcizojazyčný text kat

Sandaliiscizojazyčný text v ščibály

Discerpenscizojazyčný text zlomoziv

9.cizojazyčný text

Fulluscizojazyčný text barvieř neb valchář

Elysuscizojazyčný text padl

Pastinavitcizojazyčný text ščiepil

Sub obtentucizojazyčný text pod obdržením

13.cizojazyčný text

Afficientcizojazyčný text zabijí

14.cizojazyčný text

Nardispicaticizojazyčný text drahéj masti

Alabastrumcizojazyčný text pušku mramorovú

Refecciocizojazyčný text večeře

Sigillatimcizojazyčný text zvlášče

In prediumcizojazyčný text na dědinu

Obiciunturcizojazyčný text líčí

15.cizojazyčný text

Vinum mirratumcizojazyčný text víno s myrrú

Conviciabantur eicizojazyčný text haniešta jeho

Decuriocizojazyčný text dvořenín

16.cizojazyčný text

Effigiecizojazyčný text tváři

Lucascizojazyčný text

1.cizojazyčný text

Viciscizojazyčný text třídy

Pugillaremcizojazyčný text pisadla

2.cizojazyčný text

Ut profitereturcizojazyčný text aby sě přiznal

Confitebaturcizojazyčný text chváléše

In comitatucizojazyčný text v tovařišství

3.cizojazyčný text

Procurante (per resolucionem)cizojazyčný text když zpravováše

4.cizojazyčný text

Complicuissetcizojazyčný text zaklopi

Precipitarentcizojazyčný text strčili

5.cizojazyčný text

Irruerunt in eumcizojazyčný text valéchu sě k němu

Per tegulascizojazyčný text skrze lati

Mittitcizojazyčný text spílá

6.cizojazyčný text

Ne repetescizojazyčný text nenapomínaj

Confertamcizojazyčný text naplněnú

Coagitatamcizojazyčný text střěsenú

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).