Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

v ješutnosti svéj.“ Ps51,10 Ale já jako oliva plodná v domu božiem, úfal sem v milosrnosti božie u věky a u věky věkóm. Ps51,11 Zpoviedati sě budu tobě u věky, nebo učinil si, a čakati budu jmeni tvého, nebo dobré jest v obezřěňú tvých svatých.

LII.

Ps52,1 Řekl nemúdrý v srdcu svém: „Nenie boha.“ Ps52,2 Zkaženi sú a ohaveni učiněni sú ve zlostech, nenie, kto činil dobřě. Ps52,3 Bóh s nebe sezřěl na syny člověčie, aby viděl, jest li rozumný neb hledajúcí boha. Ps52,4 Všickni schýlili sú sě, pospolu neužitečni učiněni sú, nenie, kto by činil dobré, ne až do jednoho. Ps52,5 Však vzvědie všickni, jižto činie zlost, již požierajú ľud mój jako pokrm chlebný. Ps52,6 Bóh nevzývali sú, třěsiechu sě strachem tu, kdežto nebieše strachu. Nebo bóh roprášil jest kosti jich, jižto sě ľudem ľúbie, pohaněni sú, nebo jest pohrděl jimi. Ps52,7 Kto dá z Siona spasenie Kajúciemu? Když otvrátí vězenie ľuda svého, vzraduje sě Jákob a vzveselí sě Kajúcí.

LIII.

Ps53,1 Ps53,2 Ps53,3 Bože, ve jmeni tvém zdráva mě učiň a v tvéj moci vysvoboď mě. Ps53,4 Bože, uslyš modlitvu mú, ušima přijmi slova úst mých. Ps53,5 Nebo cuzí vstali sú protiv mně a mocní hledali sú dušě mé a nepřědložili sú boha přěd obezřěním svým. Ps53,6 Aj zři, nebo bóh pomáhal mi a hospodin příjemcě jest dušě mé. Ps53,7 Obrati zlé nepřátelóm mým a v tvéj pravdě rozpuď jě. Ps53,8 Dobrovolně obětovati budu tobě a zpoviedati sě budu jmeni tvému, hospodine, nebo dobré jest. Ps53,9 Nebo ze všeho zámutka vyprostil si mě a nade všě nepřátely mé vzhrdělo oko mé.

LIIII.

Ps54,1 Ps54,2 Uslyš, bože, modlitvu mú a nepohrzuj prosbú mú, Ps54,3 urozumej mně a uslyš mě. Smútil sem sě u mém vzpodnúceňú

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).