Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

cěstu pokojě.

[Canticum trium puerorum]text doplněný editorem

CantDn3,57 Poděkujte hospodinu, všeckna diela hospodinova, chvalte i vzvyšte jej u věky. CantDn3,58 Poděkujte, anjeli hospodinovi, hospodinu, [chvalte i vzvyšte jej u věky]text doplněný editorem[2230]chvalte i vzvyšte jej u věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,59 Poděkujte, nebesa, hospodinu, [chvalte i vzvyšte jej u věky]text doplněný editorem[2231]chvalte i vzvyšte jej u věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,60 Poděkujte, vody všěckny, jež na neb̓u sú, hospodinu [chvalte i vzvyšte jej u věky]text doplněný editorem[2233]chvalte i vzvyšte jej u věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,61 Poděkujte, všeckny moci božie, bohu, [chvalte i vzvyšte jej u věky]text doplněný editorem[2235]chvalte i vzvyšte jej u věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,62 Poděkuj, slunce i měsiec, hospodinu, [chvalte i vzvyšte jej u věky]text doplněný editorem[2237]chvalte i vzvyšte jej u věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,63 Poděkujte, hvězdy nebeské, hospodinu, [chvalte i vzvyšte jej u věky]text doplněný editorem[2238]chvalte i vzvyšte jej u věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,64 Poděkujte, všeliký přieval i rosy, hospodinu, [chvalte i vzvyšte jej u věky]text doplněný editorem[2239]chvalte i vzvyšte jej u věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,65 Poděkujte, všeliký duch boží, hospodinu, [chvalte i vzvyšte jej u věky]text doplněný editorem[2241]chvalte i vzvyšte jej u věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,66 Poděkujte, oheň i léto, hospodinu, [chvalte i vzvyšte jej u věky]text doplněný editorem[2242]chvalte i vzvyšte jej u věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,67 Poděkujte, studen i léta, hospodinu, [chvalte i vzvyšte jej u věky]text doplněný editorem[2243]chvalte i vzvyšte jej u věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,68 Poděkujte, rosy i jíní, hospodinu, [chvalte i vzvyšte jej u věky]text doplněný editorem[2244]chvalte i vzvyšte jej u věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,69 Poděkujte, mrazové i studeni, hospodinu, [chvalte i vzvyšte jej u věky]text doplněný editorem[2245]chvalte i vzvyšte jej u věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,70 Poděkujte, ledové i sněhové, hospodinu, [chvalte i vzvyšte jej u věky]text doplněný editorem[2246]chvalte i vzvyšte jej u věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,71 Poděkujte, noci i dnie, hospodinu, [chvalte i vzvyšte jej u věky]text doplněný editorem[2247]chvalte i vzvyšte jej u věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,72 Poděkujte, světlosti i temnosti, hospodinu, [chvalte i vzvyšte jej u věky]text doplněný editorem[2249]chvalte i vzvyšte jej u věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,73 Poděkujte, blýskoty i oblaci, hospodinu, [chvalte i vzvyšte jej u věky]text doplněný editorem[2250]chvalte i vzvyšte jej u věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,74 Poděkuj

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).