[lapidář z rukopisu vodňanského]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. II F 2, 161r–166r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[163r]číslo strany rukopisudvój, črný a žlutý. Oba jedné moci, na březe morským mnoho jeho bývá. Potřěn stéblo béře, hoří na uhlí jako kadidlo[41]v rkp zapsáno a později škrtnuto „kadl“, poté zapsáno „kadidlo“. Ktož jej zetra pie, pomáhá z vodného telete. Ktož s něho vodú dásní promývá, nedá zubóm padati. Pára jeho divno krev stavuje. Dým jeho hady preč pudí. Prach jeho dobr jest žalúdkovi studenému. Pravie, že jsú toho zkusili, že zetrúce jej dobře, smiešejíce u víně, dá li vypiti panně, hned vody nesdrží. A jest li panna, nevadí jej nic. Kteréž panie děti mívají, v ten čas dobrý jest na tvářě.[42]K. Tuček soudí, že se jedná o dva kameny, jantar (žlutý gagát) a odrůdu černého uhlí (černý gagát).

Gagacroneuscizojazyčný text

Gagakron jest jako kóže srní. Ktož jej poctivě nosí, boje nikdy neztratí, to zkušeno jest na králi Achileidovi, že když jej měl při sobě, pobil jest nepřátely. A když jeho neměl, tehdy jeho nepřietelé pobili.[43]K. Tuček soudí, že se jedná o palygorskit.

Gelaciacizojazyčný text

Geloz jest tváři jako žalud, ale barvú a tvrdostí adamantovi podoben. Pravie, že jest tak studen, že jeho ijedno uhlé nemóž shřieti. Ktož jej nosí, toho nedá smilnu býti ani hněvivu.[44]K. Tuček soudí, že se jedná o křemen.

Galactidescizojazyčný text

Galaktid jest barvy jakož i popel, ktož jej zetře dobřě, barvu má mléčnú. Ktož jej má v ustech, smútí člověka na smrt. Když jej dojka na sobě nosí, dietě má syto. Na stehno jej zviežíci, zetrúc jej, a pokropiti jím ovciem krmě, budú jmieti mnoho mléka a strupuov zbudú.[45]K. Tuček soudí, že se jedná o kalcit n. sražený vápenec.

Gerachid jest ovšem črn. Ktož chce znamenati, jest li pravý, zmaž sě strdí, jdiž[46]v rukopise je zapsáno „gdys“; psaní „s“ na místě „z/ž“ je poměrně častý grafický úzus tohoto písaře do včelnicě s ním, sedě li na něm která včela, tehdy nenie pravý. Ten kámen ktož v ustech jmá, nemóž sě jeho v žádnéj věci pravda skrýti, by jie nezvěděl, a činie člověka každému mila.[47]K. Tuček uvažuje, že by se mohlo jednat o valoun buližníku, čediče či o meteorit.

Granatuscizojazyčný text

Granát jest každému bohatému znám, ale to jest lepšie, v němž jako fioletná barva přichodí, světlejší bývá, ač podeň co podloží črného. Ten pudí

X
41v rkp zapsáno a později škrtnuto „kadl“, poté zapsáno „kadidlo“
42K. Tuček soudí, že se jedná o dva kameny, jantar (žlutý gagát) a odrůdu černého uhlí (černý gagát).
43K. Tuček soudí, že se jedná o palygorskit.
44K. Tuček soudí, že se jedná o křemen.
45K. Tuček soudí, že se jedná o kalcit n. sražený vápenec.
46v rukopise je zapsáno „gdys“; psaní „s“ na místě „z/ž“ je poměrně častý grafický úzus tohoto písaře
47K. Tuček uvažuje, že by se mohlo jednat o valoun buližníku, čediče či o meteorit.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).