[lapidář z rukopisu vodňanského]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. II F 2, 161r–166r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<164r164v165r165v166r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[166r]číslo strany rukopisu

Siriuscizojazyčný text

Sir jest kámen z Sýrie. Ten, když jest cěl, tehdy [u]text doplněný editorem vodě plavá svrchu. A když jej zetrú, tehdyť sě pohříží. Ktož jej nosí u sebe, nemóž utonúti.[89]K. Tuček uvádí, že se jedná o pemzu.

Sarcofaguscizojazyčný text

Sarkofág, ten jie tělo, kteréhož sě dotkne, protož z něho rovy činie, že tělo snie v čtyrydcěti dnech.[90]K. Tuček uvádí, že se snad jedná o kamenečnou břidlici.

Samiuscizojazyčný text

Samius, jemuž zlaticě řiekají […]text doplněný editorem[91]písař vynechal neznámé slovo; podle rkp. sign. 1492 Knihovny Czartoryských v Krakově je vynechán výraz „symrl“, jímž kamenie hladie, ktož jej pie, zbude závrata v hlavě a neustavičnú mysl potvrzuje. Jedno zlé do sebe má, že kteráž panie jej při sobě má, tej poroditi děťátka[92]druhé „t“ nadepsáno touž rukou nikakéž nedá. Vše tělo silní, ale plavu ijednomu nedá býti.[93]K. Tuček uvádí, že se jedná o smirek.

Semin kámen jest žlutý, světlý, nalezují jej pod borovicí, aneb pravie, že od borovicě smóly sě činí v piesce sluncem, když dlúho v piesce leží. A ktož jej nosí, kázán a čist bývá, hady preč pudí, panie děťátka lechce zbývají, tvrdí život od plavu všelikého.[94]K. Tuček uvádí, že se jedná o zpevněnou pryskyřici.

Topasioncizojazyčný text

Topaz jest dvój, jeden jest zlaté barvy a světlé, a ten jest dobrý, druhý žlutý, a ten jest horší. Chceš li zkusiti jeho, pravéj li jest, uvrž jej u var, kdy najviece vře. Jest li dobrý, hned var stane, až jej rukú vyjmeš. A opět vezři sě veň, bude liť brada výše než čelo státi nebo hlava dole a nohy nahoře, tehdy jest dobrý. Krev stavuje, mila činí a všecky svády klidí, obludám nedá přěkážěti.[95]K. Tuček potvrzuje, že se jedná o topaz.

Turkois jest modré barvy, jako by ta modrost mlékem byla podlita, a jest světlý. Ten jest stráž očí, nebo nedá jima ijedné zkázy mieti a obrání svého pěstúna v příhodách rozličných.[96]K. Tuček uvádí, že se jedná o tyrkys.

Verin jest bledé barvy s žilkami zelenými. Ktož jej zetra pie, uléčuje játry a slezenu a všecky srdečné nemoci.[97]K. Tuček uvádí, že se může jednat o hadec.

Explicit lapidarius de naturis quorundam lapidum.cizojazyčný text

X
89K. Tuček uvádí, že se jedná o pemzu.
90K. Tuček uvádí, že se snad jedná o kamenečnou břidlici.
91písař vynechal neznámé slovo; podle rkp. sign. 1492 Knihovny Czartoryských v Krakově je vynechán výraz „symrl“
92druhé „t“ nadepsáno touž rukou
93K. Tuček uvádí, že se jedná o smirek.
94K. Tuček uvádí, že se jedná o zpevněnou pryskyřici.
95K. Tuček potvrzuje, že se jedná o topaz.
96K. Tuček uvádí, že se jedná o tyrkys.
97K. Tuček uvádí, že se může jednat o hadec.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).