[lapidář z rukopisu vodňanského]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. II F 2, 161r–166r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Dionisiacizojazyčný text

Dionisia jest barvy črné, a maje zrncě červená a vonie[i]vonie] woynie jako víno, ten sě nedá zapiti.[33]K. Tuček soudí, že se jedná o hadec se zrnky pyropu.

Draconitescizojazyčný text

Drakont jest kámen barvy roličné, toho vynímají z hlavy ješčerové, ten má moc všicku jako i borax.[34]K. Tuček soudí, že se jedná o ledvinité konkrece různých nerostů.

Dýchánek jest barvy rozličné a najviece zelené a črné, na něm had vypsán ploský, ten jěd pudí, vítěstvie dává, mila činí.[35]K. Tuček soudí, že se jedná o hadec.

Ectidescizojazyčný text

Echit jest barvy nehetkové, nalezují jej v řeřábově hniezdě. Ten kámen klekce, neb jmá jiný kámen v sobě. I mají ptáci ten kámen, aby sě vajcě nezaprtila a nic jim neškodilo. Ten kámen plodí sbožie, z bojě nepřátely zapuzuje a léčí padúcí nemoc. Krmě jědovaté někaké nedá pozřieti. Když chtějí[j]chtějí] chtigi zvěděti, ktož jest v krmi jěd vpustil, podlože tento kámen pod krmě i dá čeledi, jest li vinný, tehdy sě podchne a jiným nic nebude. A takéž i zloděje poznají.[36]K. Tuček soudí, že se jedná o dutou konkreci limonitu.

Eliotropiacizojazyčný text

Eliotropia jest kámen zelený, maje krópě črvené, posvětlý[k]posvětlý] poſwietely. Ten kámen, zmažě jej nehetky, i polož jej v čieši a nalí plnú vody, proti poprlsku bude sě slunce viděti velmi črveno. A po malém času pójde déšč v čieši, a bude-li tu který vsteklý a jme sě prorokovati. Ktož jej nosí, dlúho jest zdráv a jmá dobré jmě. Tak milý zrak má, že ktož jej nosí s nehetky, nedá jeho viděti nikomému.[37]K. Tuček soudí, že se jedná o heliotrop.

Emidroscizojazyčný text

Emidros kámen jest křišťálovi podoben a vždy kapí s něho vodné krápě, avšak sě tiem neumenší. Dobr jest v súdě, nebo nemóž sě jeden s ním zlobiti[38]rkp zapisuje jako „zlowyty“.[39]K. Tuček soudí, že se jedná o chalcedon enhydros.

Epistrituscizojazyčný text

Epistrit jest barvy červené a světlé a má žilky bielé. Ktož jej nosí proti srdci, uhrozí všěcky lidi a zvieřata a búři, hrom a krúpy tiší. Uvrž ten kámen u var, hned var ustydne.[40]K. Tuček soudí, že se jedná o achát.

Gagatescizojazyčný text

Gagát, jemuž s právem gagštýn {akštejn}meziřádkový přípisek soudobou rukou řiekají, jest

X
ivonie] woynie
jchtějí] chtigi
kposvětlý] poſwietely
31v rukopise je zapsáno „kdis“; psaní „s“ na místě „z/ž“ je poměrně častý grafický úzus tohoto písaře
32K. Tuček soudí, že se jedná o odrůdu berylu.
33K. Tuček soudí, že se jedná o hadec se zrnky pyropu.
34K. Tuček soudí, že se jedná o ledvinité konkrece různých nerostů.
35K. Tuček soudí, že se jedná o hadec.
36K. Tuček soudí, že se jedná o dutou konkreci limonitu.
37K. Tuček soudí, že se jedná o heliotrop.
38rkp zapisuje jako „zlowyty“
39K. Tuček soudí, že se jedná o chalcedon enhydros.
40K. Tuček soudí, že se jedná o achát.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).