morský | ESSČ | GbSlov |

morský adj.

mořský adj.

k moře

1. (o břehu, vodě ap.) (ve funkci gen.) moře, mořský, „vody mořské“ moře

2. (o hlubině, písku ap.) mořský, nacházející se v moři

mořská pěna v. pěna 4

3. (o živočichu ap.) mořský, žijící v moři

mořský býk v. býk

jelen morský v. jelen

morský kóň v. kóň

morský drak v. drak

morský pulec v. pulec

morský div v. div

mořská kočka v. kočka 3

mořská kráva v. bravně, kráva

svině mořská v. svině

4. (o rostlině) mořský, rostoucí v moři, „húba morská“ v. húba¹

žlútek morský v. žlútek

5. (o zvuku) vydávaný mořem

6. (o soli ap.) mořský, pocházející z moře

7. (o plavci ap.) plavící se po moři

morský lotr v. lotr, mořský zloděj pirát

8. nacházející se v blízkosti moře; (o krajině) přímořský

morské vrátcě přístav

relig. morská hvězda v. hvězda 3

9. (o rostlině) rostoucí u moře

morská cibule v. cibule 4

mořská višně v. višně

10. (o plodu) pocházející z rostliny rostoucí u moře

morská jahoda, morská jahódka v. jahoda 2

11. mající barvu jako moře

morský květ drahokam modré n. modrofialové barvy, safír n. ametyst, „stklona“

Sr. mořinský, mořščitý. U frazémů morská jahoda, morská jahódka (sub 10) nelze vyloučit derivaci z lat. morum, morus

Autor: Irena Fuková, Martina Jamborová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.13, citován stav ze dne 2. 4. 2020).

 


mořský, -rský morský, adj. z moře, Meer-; stsl. morьskъ maris. Podle výslovnosti bývá také mořký, plur. mořcí. — Vody morzſke ŽWittb. 32, 7, vody morſke ŽKlem. Moys. 19, morzke vody Pass. 481, po vodách morzſſkych Kruml. 94a; morzka řěka AlxV. 2174 t. j. moře, Gualth. 3, 316: æquorei amnis hiatus (jako tamt. 10, 5, Oceani amnis): ryby morzſke pisces maris ŽWittb. 8, 9, ryby morſke ŽKlem. tamt. Mocú morſku maris ŽGloss. 88, 10. Morzky̆ch měst svD. 18, na skončinách morſkych ŽWittb. 138, 9; morſſczy břězi Modl. 56a, při morſkem břěze AlxV. 258, na morſkem břězě AlxBM. 7, 11; — morzki přievozník Pass. 481, přievozníci morzcy t. 291; morzke korábníky t. 331; morſſtij zloději Apoll. 145a. — morſku jahodu moros ŽGloss. 77, 47, morzſku jahodu ŽWittb. tamt. marg., mořská jahoda; býk morzſky onocentaurus BohFl. 73, mořský býk; svině morzſka delphinus BohFl. 72, o morſkych sviniech Kruml. 60a, mořská svině.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 4 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.13
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.