Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<575859606162636465>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[61]číslo strany tiskuKoncovky aoristu a imperfekta

2. a 3. os. du. -sta a -šta a 2. plur. -ste a -šte.

Koncovka 2. a 3. os. du. impf. a aor. je -sta, a 2. os. plur. -ste; a vedle toho bývá také -šta a -šte. V písmě starém ovšem mnohdy se nerozeznává -st- a -št-; ale v některých textech rozeznává se to přece a někdy podává rým jisté svědectví, a z dokladů takových vysvítá bezpečně, že vedle -st- rozmohlo se -št-. Doklady takové zde následují

pro du. 2. 3. -sta: kdež Kaifáš a Annáš bieſta Hrad. 82ᵃ (rým: města); počesta prositi Hlah. Tob. 12, 5 (písmem hlah.); rocielowaſta sě ŽGlossKlem. 84, 11 (tutéž psáno: ſtítem 5, 13, pelikánovi puiſtnemu 101, 7 atp., tedy psané -ſta snad = -sta); – -šta: by̆ſta Jid. 53, zzliubiſta t. 54 (-sta bylo by zde psáno -zzta nebo -zta); (ona dva) tu zmyrt wzieſſta AlxB. 3, 29; nemiegyeſſta Pass. 323, powiedyeſſta t. 337, wnydeſſta t. 411; abyſſta ſiedla Krist. 81ᵃ; dašta Hlah. vid. 2ᵇ (písmem hlah.); když přigideſta ŠtítOp. 351, modliſta se t. 352, ſgideſta se tamt.; dva zučedlníkóv . . gdieſta do hrádku Hus Post. 65ᵃ, oči jich bieſta držěně tamt.; abišta Hlah. Tob. 7, 9, ostrziehašta t. Est. 2, 21, ruce kapašta mirrú t. Cant. 5, 5, (dvě) křídle ztahovašta sě t. 3. Par. 3, 11, (dva cherubiny) przikrivašta t. 2. Par. 5, 8, (dva králové) sedešta t. 3. Par. 18, 9, (Tobiáš a anděl) jidešta t. Tob. 5, 22 a j.: dvě ženě Lamechově ſlowieſta Ada a Sella Kruml. 47ᵇ; (dva lvové) nakloniſſta ſye y pogideſſta OtcB. 252ᵃ a j.; dva čápy hnyezdyeſſta.. a ſye kupaſſta GestBř. 6ᵇ, byeſſta dva bratry t. 25ᵃ, weceſſta oba t. 34ᵃ a j.; braſta se Baw. 102; znagieſſta Troj. 130ᵇ, bogowaſſta tamt., hnaſſta t. 131ᵇ, zbodeſſta tamt., poczeſſta t. 133ᵃ a j. (v Troj. skoro vždycky -ſſta, t. j. -šta);

pro plur. 2. -ste: příkladů pro 2. os. pl. je vůbec málo, a dokladu zřetelného a bezpečného pro koncovku -ste nemám; ale z toho nevyplývá, že by nebyla bývala; – -šte: bydle ApŠ. 137; abyſſte Pass. 417; ješto prawieſte ŠtítOp. 301; bište Hlah. Nehem. 1, 9, abište srozuměli t. Est. 16, 10, abyšte nepadli t. Sir. 2, 7; plakaſſte Ol. Deut. 1, 45, poſpiechaſſte t. Deut. 1, 41 a j.; abyſſte GestBř. 45ᵃ a j.; abyſſte se ptali Ben. 4. Reg. 1, 3, abyſſte milovali t. Jos. 22, 5 a j.; byſſte mohli Alxp. 104, byſſte se vzdali t. 137, nemohli byſſte t. 104 a j.; abyſſte Háj. 392ᵃ a j.; abyšte mne jímali Blah. 204 (v rkp. bezpochyby abyſſte); abyſſte nepřísahali Br. NZák. 14ᵃ, abyſſte viděli t. Br. Isa. 42, 18 a j.; byſſte Nudož. 56ᵇ a j.; byſſte byli Drach. 84; abyſſte dali KolEE. 306ᵇ (1661); ſlli byſſte Dolež. 86; abyſſte Nitsch. 107, t. 142, t. 144 atd.; poradište, vypudište DalJ. 55 podle rkp. P., potázašte t. podle rkp. Cer., vyvržešte t. podle rkp. Ff, vzešte t. podle rkp. L a Ff; koncovka -šte držela se v byšte do XVIII stol., nynější byste je novotvar z by-(j)ste, srov. I str. 482 a zde dole § 234.

Jde o výklad rozdílného -sta, -ste a -šta, -šte. V češtině měnívá se st v št, srov. stsl. lastovica č. właſſtowice Br. Jer. 8, 7 a ob. lašťovka,

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).