Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.

[Generovaný obsah]

 • [540]číslo strany tiskutvary jmenné § 138307
 • některá slovesa jednotlivá § 139314
 • třída pátá § 140320
 • 1. vzor § 141321
 • a) dělati, dělaju § 142321
 • praesens § 143322
 • imperativ § 144323
 • imperfektum § 145324
 • aorist § 146324
 • tvary jmenné § 147324
 • některá slovesa jednotlivá § 148325
 • b) sázěti, sázěju § 149330
 • k tvarům jednotlivým § 150331
 • praesens § 151332
 • imperativ § 152333
 • imperfektum § 153333
 • aorist § 154333
 • tvary jmenné § 155334
 • některá slovesa jednotlivá § 156335
 • 2. vzor tesati, tešu § 157 348
 • praesens § 158 349
 • imperativ § 159349
 • imperfektum § 160350
 • aorist § 161350
 • tvary jmenné § 162350
 • slovesa jednotlivá § 163351
 • inf. -bati praes. -bʼu § 164351
 • inf. -pałi praes. –pu § 165353
 • inf. -vati a -fati § 166354
 • inf. -máti praes. mu § 167354
 • inf. -rati praes. -řu § 168354
 • inf. -lati praes. -ľu § 169356
 • inf. -nati praes. –ňu § 170358
 • inf. -zati praes. -žu § 171359
 • inf. -sati praes. -šu § 172361
 • inf. -gati, -hati praes. -žu § 173363
 • inf. -chati praes. -šu § 174 364
 • inf. -kati praes. -ču § 175365
 • inf. -dati praes. -zu § 176367
 • inf. -tati praes. -cu § 177 368

[541]číslo strany tiskuStrana

 • 3. vzor § 178374
 • a) bráti, beru § 179374
 • praesens § 180375
 • imperativ § 181375
 • imperfektum § 182376
 • aorist § 183376
 • tvary jmenné § 184376
 • slovesa jednotlivá § 185377
 • b) kovati, kuju § 186380
 • praesens § 187381
 • imperativ § 188381
 • imperfektum § 189381
 • aorist § 190381
 • tvary jmenné § 191381
 • slovesa jednotlivá § 192382
 • 4. vzor láti, laju § 193385
 • k tvarům a slovesům jednotlivým § 194386
 • slovesa s kořenným -a § 195386
 • jednotlivá § 196388
 • slovesa s kořenným § 197390
 • jednotlivá § 198391
 • slovesa s kořenným -ьj, êj § 199393
 • jednotlivá § 200395
 • třída šestá:
 • vzor kupovati, kupuju § 201397
 • tvary jednotlivé třídy této § 202398
 • praesens § 203 399
 • imperativ § 204400
 • imperfektum § 205401
 • aorist § 206402
 • tvary jmenné § 207402
 • některá slovesa jednotlivá § 208404
 • B) Tvary z praesentních kmenů bezpříznakých, souhláskových § 209405
 • věd- § 210405
 • praesens § 211405
 • imperativ § 212406
 • dad- § 213408
 • praesens § 214 408
 • imperativ § 215409
 • jěd- § 216410
X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).