Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<438439440441442443444445446>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [442]číslo strany tisku280, bežejm 275, biežím 280
 • běžúcí 90, 280
 • bhā- koř. 388
 • bharāmi skr. praes. 4, 5, 10, 12, 16, 22; bharēš 2. sg., bharēta 2. pl. skr. opt. 11, 14, 21, 36; part. praes. 81, 82
 • bher- sr. ber
 • bheṷ- 66, 99, 100, 120, 129, 206
 • bhu- 106, 129, 208, psl. bъ- 206
 • bhū-, psl. by- 206
 • , bieš, bíš, impt. , zkrác. bi v. bíti
 • bicí 89
 • bičovati, bičěv- 403 sl.
 • biď impt. v. budu
 • bie- a bě- 207, 208
 • bie, biúc (bíc-) part. 212, 215
 • *bieci, *běhu 165
 • biech impf. bíti 215
 • biech, bieše, bieš’ impf. býti 60, 64, 207, 208; arch. bíše 65, 208; – perifr. biech nesa, přinesa 433, b. nesl 424 sl., b. nes, přines 435, b. nesen 431; chybně biech jsem (bieše jsi) řekl atp. 64,
 • 436, biechu minušta, b. sě přitovařišta atp. 65, 250, 436, bieše křtieše, b. chtieše atp. 64 sl., 436
 • bieliti, bíl-, běliti 266
 • biem, bieš v. bíti
 • bie v. biech
 • -biezěti 366
 • biežím v. běžci
 • bích, bíše impf. v. biech
 • bij-, biji v. bíti
 • bijemъ part. stsl. pass. 92
 • bijemъ part. stsl. 102, 212
 • bíjěti 335, 336
 • biji, -ju, bijiech atp. v. bíti
 • bijící 215
 • bíliti v. bieliti
 • Bílý Fr. 77
 • bím z biem v. bíti
 • bimь, bimъ stsl. 208
 • βίοτος 102
 • -bírati, -bířu 356
 • biti, bьją 115
 • bíti, bʼú, biú, , biem, bím, bieš 73, 74, 76, 204, 210, 211, 212, 213 sl., 336; impt. 211, 214; part. bíł 97, bʼuł f. błla 94, 212
 • bitie 213
 • biú, bieš v. bíti
 • bj bʼ 274, 300, 351
 • bjerjech hluž. i dluž. impf. 376
 • b-l fem. b-la v. býti
 • blabtati, -cu 372
 • blácen v. blátiti
 • blad-, bled- v. blésti
 • blafati 354
 • Blahoslav 64, 65, 72, 213, 232, 291, 298, 413, 414, 421, 432, 433 (a zkratek Blah.)
 • blahozvuk 415
 • blátiti, -cen, -ťen 311
 • blázniti impt. 306
 • blęd- 128
 • blednouti, -nu 110
 • blekotati, -štą stsl. 368
 • blekotati, blektati, -cu 368
 • blesknúti 244
 • blésti, *bladu 128
 • bliji v. blvati
 • blisk- v. blysk-
 • blíti v. blvati
 • -blížeti 347
 • blížiti (sě) 300, 347; part. blížeci se m. -ieci 87
 • -bližovati (sě) 400
 • bljują v. blьvati
 • bljusti, bljudą 115; aor. bljusъ 48
 • blkotati, -cu 372
 • blouditi v. blúditi
 • blščieti, -ču sě 277, 280
 • blšť- v. blšč-
 • blučěti, -ču 281
 • blúditi 303, blud! 306, blúzen 310
 • bľuju v. blvati
 • blut, inf. dial. v. blvati
 • blúzen v. blúditi
 • blvati, bľuju, bliji, blíti, blut, 382
 • blýskanie, -ání 109
 • blýskati, blýšču sě 365
 • blýskotati, -cu 372
 • blýšču sě v. blýskati
 • blьsk- 280, 365
 • blьštati sę stsl. 280
 • blьvati, bljują 116, 118, 382
 • bobtati, -cu 368
 • bobtněti, dial. potnať 261
 • bocť, bócť v. bósti
 • bód, bódéł f. bódla part. 98, 127, 128; – impt. bod v. bósti
 • bodą• stsl., dial. part. boďa 128; srov. Bósti
 • bodati, bodzu 128, 368
 • bódéł part. v. bód
 • boden part. 127, 128; sr. bósti
 • bodenie, 128
 • bōdhāmi skr. praes. 5, 10, 12, 19, 42, bōdhaja-ti (kausat.) 3. sg. 33
 • bodnúti, part. bodv 243
 • bodo dial. v. budu
 • bodu v. bósti
 • bodzu v. bodati
 • bogatêti stsl. 261
 • bogatъ stsl. 314
 • bohacen v. bohatiti
 • bohatěti 261, 266, 314
 • bohatiti, -cen 266, 311, 314
 • bohatnúti 242
 • bohatý adj. 266
 • boj subst. 210
 • bojaci adv. či -ácí (m. –úcí) 288
X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).