Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<131415161718192021>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[17]číslo strany tiskuani dobřie t. 93ᵇ, oči mozzta viděti t. 79ᵇ; dáně ſta dvě holúbátcě Vít. 22ᵇ; dvě ſta galilij Mat. 51; ruce, jenž ſta ustavile nebesa, tě ſta rozpatě ROl. 9ᵃ; ruce naši jeho ſta držěle ROlB. 1ᵃ, dvě koruně gſta t. 78ᵃ; dvě (ratolesti) ſta uschle Pulk. 4ᵇ, dvě (kniežetě) zhyneta t. 5ᵃ, dvě (olivě) wyndeta, budeta sě skvieti t. 6ᵃ; powznyta obě uši jeho Lit. 1. Reg. 3, 11, že ſta sě oči probrale t. 14, 29; dva člověky ſſiedata o vítězstvie t. j. sědáta HusPost. 217ᵃ, tu gſla dvě slově t. 32ᵇ, blahoslaveně gſta oči t. 150ᵃ a 152ᵇ, rybici dvě co znamenáta t. 2ᵃ, vidíta oči tvoji HusE. 1, 56, budeta viděti oči tvoji t., těto dvě Maří byle sta Kristově tetcě t. 2, 134, jsta-li dvě straně sobě otporně t. 3, 204, obě straně býváta křivě t. 1, 161, dvě křídle neseta modlitbu t. 1, 292, tě (přikázaní) máta býti zachováváně t. 1, 136; tať (masc.) gſta, ješto ť mluwita Ol. Ex. 6, 27, oči gſta plně prachu Ol. Bar. 6, 16, múdrého oči gſta v jeho lbě t. Ekkl. 2, 14, jehož gſta žádale oči moji t. 2, 10, uši hlušě budeta t. Mich. 7, 16, tvoji nozě negſta stieženě t. 2. Reg. 3, 34, jižto (dvě ženě) ſta zvedle dóm t. Ruth. 4, 11, rucě ženštie jeho zahladyta t. Jud. 9, 15; oči budeta zprostřeně Kruml. 190ᵇ, chřiepi vczygeta vóni drahú t. 302ᵇ; (dva mládenci) nic newyeſſta ROlB. 103ᵇ; Armenij dvě ſta Mill. 10ᵃ; tu ſta dvě hořě a ſloweta boží skok Mand. 4ᵃ; ſta dvě cestě Mand. 44ᵇ; ruce, které ſta mě stvořile Nikod. 83ᵇ; ruce moji rozpěle ſta nebesa Pror. Ol. Isa. 45, 12; obě straně ſtrogita sě k boji Troj. 148ᵃ; již ſta dvě létě Comest. 48ᵃ, Rachel a Lia ſta ustavile dóm t. 63ᵇ; k té oběti prziſluſſijta dvě holubici ChelčP. 30ᵃ, oči naše widijta t. 36ᵃ, oči jich oſlneta t. 3ᵃ, což dvě zrna wažita Háj. herb. 190ᵇ, oči prohlédneta RzvířU. (krtice);

aor. a impf.: (Klitus s Artofilem) bodeta na sě kopíma (aor. sil.) AlxV. 1576; kdež Kaifáš a Annáš bieſta Hrad. 82ᵃ, nozě bieſta u velikéj mdlobě t. 142ᵇ, když (vdova a svůdnice) pospolu ſedieſta, rozličná slova mluwieſta t. 103ᵇ; Jan a Pavel odpowiedyeſta Pass. 283, ta dva pústenníky wecyeſta t. 284, obě (ženy) pracně oſtaſta t. 287, když dvě létě mynuſta t. 339, oně (dvě dievcě) wecyeſta t. 362, když tě dietětě podroſteſta, poczieſta spolu hráti t. 157, rucě bieſta svázaně t. 306, když (sv. Savina a její tovařiška) ſedyeſta odpočívajíc t. 473; že sě dvě hořě ſtupyſta Alb. 49ᵇ; (dietě) s matkú zrzeſta na sě Kat. v. 750; (dvě krávy) gdieſta Lit. 1. Reg. 6, 12; dvě ženě ſlowieſta Ada a Sella Kruml. 47ᵇ; rucě bieſſta těžcě Ol. Ex. 17, 17, dvě dště bieſta t. Gen. 1, 16; Mojžíš a Aron padeſſta EvOl. 120ᵃ; jejie (Dorotiny) sestřě pohance bieſſta, umučenie ſie bogiſſta, protož sě křtíti neſmiegiſta, Poczieſſta jí (Dorotě) raditi..., odpowiedieſſta, jakž rozumyeſſta..., tu sě obratiſſta..., inhed ſe krztiſſta Lvov. 77ᵃ; tuť se tě dvě děťátce uzrzeſſta OpMus. 70ᵃ; dvě dceře bieſſta slyšele Comest. 29ᵇ, hybaſſta sě dietětě t. 34ᵇ, již ſta dvě létě t. 48ᵃ, (dvě dcery Lotovy) wzeſta radu, abyſta otcóv smutek obměkčile, ač ſta koli diewonie byle, však ... od ňeho siemě przygieſſta t. 29ᵇ, (oči) abiſta neviděle ŽKlem. 118, 37,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).