Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<514515516517518519520521522>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

z XV, – BiblD. = část Paralip., z XV, – BiblE. = část Gen., ze XIV, – BiblF. = dva zlomky z 1. 1360–1380: a) část Gen., otištěná v ČČMus. 1890 str. 452–455, a b) část Num., otišt. tamt. 1895 str. 298–301, – BiblFrimb. = část evang. Luk., ze XIV, – BiblG. = část 1. Mach., z XV, – BiblH. = zlomek v ČMus. z 1. 1360–1390, obs. Gen. 10, 16 11, 21; – BiblJ. = glossy a částečný překlad biblický v latin. kodexu stud. knih. Olom. ( 2. E. 18 ), část α) ze XIV stol., ß) z doby ok. r. 1400, γ) z 1. pol. XV, se známkami nář. východního, otiskl dr. V. Tille v List. filol. 1896, 77 sl.

Bible 1857 = bible česká, vyd. v Pr. 1857.

Bíl. = B. H. Bílovský; – a to BílA. = jeho Hlas duchovní labutě atd., kázání skrz celý advent, v Brně 1720; – BílC. = jeho Doctrina christiana etc., Křestanské cvičení atd., kázání od Tří králů atd., v Olom. 1721; – BílD. = jeho Doctrina etc., kázání česká od sv. Ducha do adventu, v Olom. 1720; – BílQ. = jeho Pia quadragesima etc., První postní rozvažování atd., a Passio Domini N. J. Chr. etc., Druhé postní rozvažování atd., oboje v Op. 1721.

Blah. = J. Blahoslava Grammatika česká 1571.

BlAn. = Leg. bl. An., v. t.

Blázn. = Chvála bláznovství, přel. Ř. Hrubý z Jel., 1513.

Boh. nebo BohFl. = Bohemarius maior, zdá se, že z r. 1379; – Boh. Dial. = dialogi Bohemarii, dialogy při témže Boh. Boh. m. nebo Boh. min. = Bohemarius minor, XIV (otiskl Flajšhans v List. filol. 1894, 366 sl.).

BojDuch. = zlomek traktátu sv. Bernarda o boji duchovním, 2 listy, z poč. XV, otiskl F. Menčík v ČČMus. 1896, 118–119.

Br. = bible Bratrská (Kralická) 1579–93; – BrNZák. = její Nový Zákon, 2. vyd. z r. 1601.

Br. nebo Břez. = Václ. Břežan, Život Vil. z Rožmberka, 1609.

BřezSnář. = Vavř. z Březové Snář, rkp. z r. 1471.

Brig. = Zjevení sv. Brigidy, z poč. XV; – BrigF. = téhož vzdělání jiné, XV; – BrigPetr. = téhož rkp. v Petrohradě, z r. 1419, exc. ve FlKn.

Brikc. = Brikcí Práva městská, 1536.

Brit. = glossy české v lat. slovníku Vil. Brita, ok. r. 1400.

Brugm. nebo Brugm. Grundr. = K. Brugmann, Grundriss der vergl. Grammatik der indogerm. Sprachen 1886–93, 2. vyd. 1897; – Brugm. Kz. = téhož Kurze vergleichende Grammatik der indogerm. Sprachen 1904.

brus. = běloruský, běloruština.

Btch. = Jos. Bartocha, rozpr. o nář. dolnobečevském.

Cant. Záv. Mnich. = Cantio Zavišonis. zlom. Mnichovský, XIV, – Cant. Záv. Třeb. = táž píseň celá, v arch. Třeboňském, XV.

Card. = List 1417, v. t.

Cath. = Catholicon lat.-teut.-boh., slovník, XV.

CatoP. = Catonova disticha s gloss. česk., rkp. Petrohr., XV.

Cis = Cisiojanus;–a to CisMn. = Cisiojan Mnichovský, z 2. pol. XIII. – CisMus. = Cis. Musejní, ze skl. XIV, – Cis. 1444, Cis. 1520 a Cis. 1614 = Cisiojany z let udaných.

cis., císař. = han.-cís. v. t.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).