Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<512513514515516517518519520>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Vysvětlení zkratkův.

Obecné připomenutí o zkratcích, pramenech a dokladech, vytištěné v díle I. str. 666, platí také pro díl tento.

Zkratkem I. s připojenou stránkou rozumí se první díl Historické Mluvnice, zkratkem III. 1 díl její třetí odděl. první.

Zkratky ostatní jsou vysvětleny skoro všecky ve jmenovaných právě dílech předešlých 1. str. 667–688 a III. 1 str. 614–630. Ty z nich, kterými se udávají prameny, mají tam svá vysvětlení náležitá a dostatečně zevrubná; zde opakuje se z toho většinou jen výtah, v němž se smysl zkratku a při textech také stáří těchto udává; pro zprávy zevrubnější nahlížej čtenář podle potřeby do vysvětlení při svazcích předešlých. Zvláštní seznam zkratků pro doklady staročeské je při Slovníku staročeském, díle I. str. IX až XXX. Při zkratcích zde nově uvedených podávají se vysvětlení ovšem zevrubná a náležitá. Korrektury, které se místem vyskytují, hledí k udáním vytištěným při dílech I. a III. 1.

Číslice římská při textech starých znamená století.

Při dokladech bývá někdy číslo v závorce (2), (3) ...; to znamená, že doklad čte se na udaném místě 2krát atd.

ABoh. = české přípisky v zápisníku Alberta Bohéma,.z pol. XIII stol.

act. = activum.

Adam. = Život Adamův, rkp. ČMus. z 1. pol. XV; – AdamKap. = veršovaný zlomek o Adamovi a Evě, rkp. knih. kap. v Pr., z 1. pol. XIV.

adj. = adjektivum, tvar adjektivní.

Admont. neb AdmontA. = dva zlomky stč. písní v rkp. kláštera Admontského, z 1. pol. (spíše než ze 3. čtvrti) XIV; – AdmontB = jiné dva kusy české v rkp. téhož kláštera, XIV stol.

Aelt. Denkm. = Die ältesten Denkmäler der böhm. Sprache, von Šafařík u. Palacký 1840.

ags. = anglosaský.

Alb. nebo AlbA. = Ráj dušě, z lat. Alberta Velikého; text český v rkp. univ. Pr. ( XVII. A. 19 ), z r. 1383; – jiné varianty téhož textu jsou AlbB. ze stol. XV, AlbC. ze skl. XIV, AlbK. z 1. čtvrti XV, AlbM. z konce XIV.

Alch. Ant. = Alchimie Antonia z Florencie, z r. 1457 (se známkami nář. moravsk.).

Alx. = Alexandreida; – a to AlxB. – zlomek její Budějovický, XIV stol., – AlxBM. = zl. Budějovický, nyní Musejní, XIV, – AlxH. = zl. Jindřichohradecký, skl. XIII nebo zač. XIV, – AlxM. = zl. Musejní, XIV, – AlxŠ. = zl. Šafaříkův, XIV, – AlxV. = zl. Svatovítský, poč. XV, – AlxVíd. = zl. Vídenský, 1. pol. XIV.

Alxp. = povídka pros. o Alexandrovi, tišt. 1513.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).