Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<511512513514515516517518519>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Opravy a doplňky k předcházejícímu „Seznamu":

Na str. 442 škrtni heslo bid a v hesle budu (str. 443) místo bed bid čti beď, béd. – V hesle -biezéti m. 366 čti 334, 336, v hesle blúditi čti blud m. blud*). – Na téže str. 442 jest přidati hesla: blcha, bucha 437 a bobtnati, botnati 437; s. v. bobtněti čti potňať m. potnať. – Na str. 443 k heslu bráti přidej dial. 1. sg. berem 9 a k heslu budu dial. 1. sg. bódó 6, dále odkazy botnati v. bobtnati, bucha v. błcha a buket v. puget. – Na str. 445 čti s. v. Černý K. I. 412, 429. – Na str. 446 k heslu čúti přidej dial. 1. sg. čujem 6. – Tamtéž čti -de-, dial. -de-, -do- (s tiretem) a doděj: děkovati 403, -uvat 402. – Na str. 447 dodej: distillovati, -oj! 401 a Dlouhoveská bible 131 a čti (na konci 3. sloupce): -ďo- a -de- (s tiretem místo -do a -de). – Na str. 448 možno dodati hesla: doždati 379, drąchl- v. trąchl-, dręchnovenije 272, dręselъ, dręsls 272 a přidati k domnieti se číslice 287 sl.– Na str. 450 u gei̯- přidej 219. – Na str. 452 místo hři čti: -hři impt. m. -žři 201 sl., sr. žřieti; – na téže stránce s. v. hřieti čti hřijő (m. hrijô) a s. v. hrkati čti hr̄ču (místo hrču); také heslo huhlati přijde níže za hudu.– Na str. 455 (2. sloupec) čti íšću (m. išču) a přidej: -íž viz -úž. – Na str. 456 (1. sl.) m. jéśč má býti jesć, tamtéž (2. sl.) m. jesъ m. b. jęsъ a tamtéž (3. sl. s. v. jieti v posl. řádku) m. joč m. b. joć. – Na str. 457 (1. sl. ř. 8.) čti: dźiće 38, 40, 122 sl., .... a dole jmuć (m. jmáć); ve 3. sl. s. v. jsme přidej: šme, hmy 417. – Na str. 458 (2. sl) s. v. klásti čti klasť, -t**); tamtéž (3. sl.) škrtni 21. ř. zdola a před klicati polož heslo: kli- (z kľu-) m. klva- 382. – Na str. 459 u kmen prvotný přidej 79 ke 117. – Na str. 464 (1. sl.) čti mj-ḿ, polož mlčení před mlčěti a čti 10. ř. zdola) młóćić. – Na str. 470 (1. sl. 15. ř. shora) čti: 148, 152; – tamtéž (2. sl. 7. ř. zdola) čti: 36, 323, viz -ám a -um;– tamtéž (2. sl.) má býti okľúčúcí. – Na str. 471 (1. sl.) čti: opuščujúcí. – Na str. 486 má býti: skłóščó místo -o.

Konečně připomínám, že v intencích Gebauerových byla pojata do Seznamu také jména spisovatelů, jež v knize před rejstříkem (až do str. 436) se vyskytují a jež nejsou obsažena ve zkratcích. Řecká slova jsou zařazena tam, kam by náležela, kdyby byla transkribována.

Karel I. Černý.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).