Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<521522523524525526527528529>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Lekc. = Lekcionář v knih. univ. Pr. ( 1. C. 27 ), lat. s českými glossami mezi řádky, ze stol. XV.

Lepič = stč. píseň »mistr Lepič», z XV, otisk v ČČMus. 1848, II. 271 sl.

Lesk. – Aug. Leskien ; – Lesk. Handb. = jeho Handbuch der altbulg. Spr. 1886, 4. vyd.1905. – Lesk. Dědin. = Die Declination im SlavischLitauischen und Germanischen 1876.

Let. = Staří letopisové čeští 1378–1526, vyd. Palacký 1829.

Levšt. = Levšteinova veršovaná Sv. Mařie nebes chvála, ze skl. XIV.

libun. = z nář. libuneckého.

Linde = Słownik języka polskiego, przez M. Sam. Bohumiła Linde, 2. vyd. 1854–1860.

Lis. = z písemné rozpravy p. Al. Lisického o nář. hanáckém sev.-záp.

List. = list nebo listina; a to List. Card. = list Jana Cardinala z r. 1417, – ListHořov. 1647 a 1651 = listiny z arch. měst. v Hořovicích z let udaných. – ListJHrad. = listiny Jindřichohradecké z l. 1384 a 1388, – ListKost. = list. Kostelecká z r. 1417, – ListKral. = list. Kralická, český překlad z poč. XV, – ListKrums. = list. Krumsinská z r. 1438, v opise z doby ok. 1600, – ListLit. = zakládací list. Litoměřická, ze XIII stol.; – ListOleš. = listiny Olešnické, z l. 1370–1420, – ListPořeš. = listiny Pořešínské, ze XIV a XV stol., – ListPras. = Praskova sbírka listů posílacích z l. 1464–1709 (nejvíce z r. 1568). – ListTišn. = list Šimona z Tišnova z r. 1428, v. MiscellB., – ListUnič. = Petra z Uničova list z r. 1417, – ListVamb. = Vamb., v. t., – ListWartb. = listina J. z Wartenberka, z r. 1380, – ListVrat. = ListOleš., v. t., – ListVyšehr. = zakládací listina kostela Vyšehradského, padělaná asi v XIII stol. na r. 1088; – ListZikm. = list krále Zikmunda panu Haškovi. – List. 1225, 1406, 1443, 1463 = listiny z let udaných.

List. filol. = Listy filologické (1874 a násl.).

Lit. = bible Litoměřická, psaná 1411–1414.

Litoměř. = ListLit. (nově vyd. G. Friedrich v Pr. 1901), v. t.

LMar. = zlomek leg. o p. Marii, z doby ok. r. 1300.

Lobk = Jan z Lobkovic, Putovánie do svátých zemí, rkp. z r. 1515 (vyd. F. Strejček 1902, v ČAkad.).

Lomn. = Šimon Lomnický; – LomnKup. = jeho Kupidova Střela 1590, – LomnNauč. = jeho Naučení mladému hospodáři 1597.

Loos = Jos. Loos, Slovník slovenskej, maď. a nemeckej reči, 1871.

Lor. h.-ostrav. = Jan Loriš, Rozbor podřečí hornoostravského ve Slezsku (1899, v ČAkad.).

Lucid. = zlomek tištěného lucidáře, ze stol. XVIII nebo zač. XIX, arch 1. až 3., bez listu prvního (titulového); LucidF. = lucidáře rkp. Fürstenberský z XV, LucidN. = prvotisk z r. 1498, obé vyd. Zíbrt 1903.

Lún. = excerpta z listin a knih archivu Lounského.

luž. = lužický, srbština lužická; sr. dluž. a hluž.

Lvov. = rkp. knih. univ. ve Lvově ( 1. E. 21 ), XV stol.

m. = místo; – m. a v. = místo a vedle.

Mal. = han.-cís., v. t.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).