[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<19r19v20r20v21r21v22r22v23r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[21r]číslo strany rukopisujistější jest súd. A jestliže by se nesjednávaly, znamenie silnějšie jsú na ruce prvnější[an]prvnější] prwnieyſſie. Opět někteří praví: Súd muže má býti vzat ve čtvrtek anebo v neděli. Ale ženský v pátek anebo v pondělí, a nemním, by to mělo drženo býti. Nebo na každý den člověk má nakloněnie a zpuosobenie a čije na každý den dobré i zlé. Opět jestliže by na ruce sedláka nalezeno bylo znamenie povýšenie, nemá řečeno býti, že bude ten sedlák biskupem anebo děkanem, ale bude mieti čest podlé svého stavu. Opět z jednoho samého znamenie nemá súzeno býti, ale ze mnohých jiných. Na těchto všěch věcech o súdiech rukověděnie záleží. Amen.

Všeliká[ao]Všeliká] Sſelika múdrost od Pána Boha jest a s ním byla jest a byla jest před počátkem. Kteřížto milují múdrost, od něho hledajte a u něho prošte, neb on dává všem nazbyt a neodpoviedá. On zajisté jest výsost a hlubokost všeho uměnie a poklad všie múdrosti, kterážto z něho a v něm a skrze něho jest vše, a bez jeho vuole nic nemuož býti. Kdežto na počátku mé řěči prosím jeho svaté pomoci, kterýžto jest studnice a východ všeho dobrého, aby on skrze svú dobrotu a své svaté milosrdenstvie ráčil mój malý rozum neb učenie naplniti milostí Ducha svatého, aby skrze mé učenie světlosti, kteréžto v temnostech bylo, abych mohl jim zvěstovati a bludné na cestu zpraviti a zvésti, aby on ráčil puojčiti, kterýž sedí na výsosti a všěcky věci zpósobuje a zpravuje, kterémužto

X
anprvnější] prwnieyſſie
aoVšeliká] Sſelika
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).