[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<18v19r19v20r20v21r21v22r22v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[20v]číslo strany rukopisuod kořene palce, jdúce na horu, jestliže jich viece jest, ukazují veliký rod. Jestli jich málo, rod malý a nízký. Jestliže by na hoře ruky nalezena byla taková zpuosoba [#]obrázek nebo jiný grafický prvek[6]obrázek nebo taková y, znamenie jest malomocenstvie. A jestliže by bylo [#]obrázek nebo jiný grafický prvek[7]obrázek okrúhlé podlé nehte palce, takový bude utopen. Jestliže viece bude podlé přiehbie, znamenie jest oběšenie.

Mistra Albrechta pověděnie

Opět praví[ak]praví] prawie mistr Albrecht na prvnie knihy o zvieřatech, a rukovědníci se na tom sjednávají, jestliže by třie prstové, spojeni jsúce, delší[al]delší] delſſie byli by, dobře spojeni bez některého otevřenie, znamenie jest skúposti. A jestliže by se roztevřeli tak, že by světlo proniknúti mohlo, znamenie jest štědrosti. Opět ruka horká velmi nebo studená, znamenie jest zlého zpuosobu. Ale jestliže by ruka byla dobře zpuosobena, dotknutie jejie jest lékařské a mnoho prospievá nemocným. Nebo poněvadž kámen drahý posíliti muož hlavy, mnohem viece ruka dobře zpuosobená. Opět nehtové křiví jsú znamenie skúposti a škodlivosti. Jestliže nehtové padají pod někerým úrazem, znamenie jest malomocenstvie. Veliká chlupatost na hřbetě ruky ženské nebo na miestě brady jest znamenie zmužilosti a horkosti. A jestliže by čára srdce měla svrchu skřivenie nebo zmatenie, znamenie jest kurevstvie. A jestliže by prostřed úhelníka měla takovú zpuosobu y nebo takovú Y, z cizoložstvie počala jest. Opět pravie někteří, že súd mužský má vzat býti na pravé ruce a ženský na levé. Ale domnievám se, že nenie dosti řečeno, nebo nemá řečeno býti, že levice mužská a pravice ženská neznamenávaly by, ovšem[am]ovšem] owſſiem mají pilně znamenány býti. Znamenie nalezena byla na obú rukú,

X
akpraví] prawie
aldelší] delſſie
amovšem] owſſiem
6obrázek
7obrázek
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).