[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<21r21v22r22v23r23v24r24v25r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[23r]číslo strany rukopisuO tom mistr Ipokras praví: Sen jest jako smrt obecen. Také aby v noci neběhal a dne nezameškal v jeho diele. Také na chřbetě, tak mním, aby nespal, neb od toho se stává padúcie nemoc.

O tvrdosti a měkosti v životě

O pátém učí, aby tvrd, ani měkek byl v životě, aby se také horkého povětřie choval, nebo pro veliký pot bude měkek. Také máš se varovati veliké zimy, nebo svieže mokrost, a tudy žaludek bude tvrd.

O veselí

O šestém, o veselí a o smutku, učí. O smutku a o veselí takto učí mistr Galienus: Varuj sě přielišného veselé, nebo velikým veselím srdce se otevře a duši vypudí. O tom praví mistr dřieveřečený, že viděl jest, že jeden, směje se, i umřel jest. Také stává se od velikého hněvu neb od velikého smutku, neb srdce tudy raní od smutku mdlé, odtud se stává nemoc. O tom praví mistr Avicena: Veliké radosti se chovati a přielišnosti, a také smutka přes noc ostaň.

Toť jest těch šest věcí, na nichž každého člověka zdravie záleží, a jest vybráno z knih lékařských krátkými slovy.

O lékařství obecném každému člověku, který chce dlúho živ býti

Každý člověk, jenž chce ostati při dlúhém zdraví, zpósob sobě krmě požitedlné podlé svého přirozenie a stavu i věku tak, aby člověk horkého přirozenie, a zvláště robotný, požíval hrubých krmí, a tiem hojnějie, a člověk studeného přirozenie lechkých tiem skrovnějie aby požíval. A zvláště člověk pracný od diela i chodby.

Druhé, aby člověk měl určený čas svému jiedlu i pití i v svém spání.

Třetie, aby to, což má jiesti, bylo dobře uvařené i upečené, neb z nedovařeného stává se žáha a parnost hrubá, jenž vstupuje v hlavu a v ní bolest rozličnú činí a oči zatemnie

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).