[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<17r17v18r18v19r19v20r20v21r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

stol[19r]číslo strany rukopisunie vycházela čára[ag]čára] czary, táhnúci se k ukazači, znamenie jest smělosti veliké. A jestliže by čáry malé zpřiečily ji proti ukazači, znamenie jest rány budúcie na hlavě. A jestliže by upřiemě rozdělovaly vrch těch čar, znamenie jest rány na čele, jestliže by čára tenká byla. Ale jestliže by byla hrubá, znamenie jest rány na stehně, jestliže by červená byla, znamenává ránu na prsiech. A jestliže by byla čára, vycházejíci od stolnie a jdúci mezi ukazačem a mezi měděncem, takový umře od ran. A jestliže by od stolnie vycházely dvě čáře, dotýkajíce se kořene ukazače, znamenie jest smrti náhlé. Opět někteří pravie, jestliže by byla jedna čára, sstupujíci mezi ukazačem anebo dotýkajíci sě stolnie, ukazuje smrt skrze tok břicha, a to jestli hrubá a červená. A jestliže by byla ostrá, ztahujíci se pod měděncem, znamenie jest smrti od zimnice náramné. A jestliže by od nie vycházely mnohé čáry proti konci, znamenie jest krópěji před smrtí. Jestliže by čára nižšieho trojúhelníka vstupovala upřiemo přes stolní k hoře měděnce, znamenie jest ohebnosti a křepkosti, a jestliže by byla zkřivená, tiem méně znamenává ty věci. Jestliže by vycházela čára od stolnie upřiemá a hluboká, dotýkajíci se měděnce nebo blízko, znamenie jest veliké pečlivosti aneb práce. Jestliže by dvě byly, viece znamenávají dřieveřečené věci. Jestliže by jiná čára šla přes ni aneb přes ně, znamenie jest překaženie. Jestliže by jedna nebo viece byly pod kořenem měděnce napřieč bez jiných rozdělujících, znamenie jest dobrého zčestie. A dvě čáře nebo viece jich zkřivené, hrubé a červené, stupujíce

X
agčára] czary
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).