Zřízení o ručnicích

: Pavel Severin z Kapí Hory, 1524. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 65 E 2112, 1r–4v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka
<<<10<1r1v2r2v3r3v4r4v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

{Jede li služebník s ručnicí s volí pána svého, pán vinen.}textový orientátor

Itemcizojazyčný text také při tom toto dostaveno: jestliže by který pán nebo rytířský člověk, též také i města a nebo kdožkoli z měst jel neb cestou šel, a služebník jeho který s ručnicí s volí a vědomím jeho neb jich jeda neb jda s ní postižen byl, tehdy o tu pokutu k tomu pánu neb rytířskému člověku, též i k městu neb městskému člověku od toho, kdož by jeho služebníka postihl, bude moci, poněvadž by s ním neb s nimi na cestě byl aneb kdežkoli při něm aneb při nich, hledíno býti.

{Jede li sám od sebe, služebník vinen.}textový orientátor

Jestliže by pak bez vědomí a vůle pána svého služebníci z stavův svrchu dotčených s ručnicemi postiženi byli, tehdy k tomu a k těm služebníkům a jich osobám o pokutu výš jmenovanú má hledíno býti.

{Nechce li pán služebníka zastati, vydaj jej.}textový orientátor

Pakli by služebník ten byl z lidí obecních a bez vůle a vědomí pána svého jel, tehdy pán jeho, nechce li zaň té pokuty níže psané dáti, má a jest povinen toho služebníka takového tomu, ktož by jej přistihl, vydati.

{Služebník z cizí země}textový orientátor

Jestliže by pak se přihodilo a služebník ten podlé pána svého, jsa z jiné země, byl s ručnicí postižen, a byl stavu panského, rytířského neb městského, jestliže by bez vuole pána svého s ručnicí byl postižen, má ho pán jeho slibem zavázati, aby se v moc toho, od kohož jest postižen, postavil.

{Kdo z stavův pokuty nemůže dáti, u vězení seď půl léta.}textový orientátor

Toto při tom vymieněno jest: jestliže by se to skutečně shledalo na osobě stavu panského, rytířského nebo městského, že by statku svého za tu svrchu

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).