Zřízení o ručnicích

: Pavel Severin z Kapí Hory, 1524. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 65 E 2112, 1r–4v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka
<<<10<1r1v2r2v3r3v4r4v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

svrchu dotčenú pokutu neměl, a žádný jí zaň dáti nechtěl, tehdy má vzat býti do vězení a půl léta tam seděti, a puštěn nemá býti bez vůle původa, prvé toho půl léta, leč by se s původem umluvil.

{Poddaní neb přístavní lidé u vězení místo pokuty seděti mají.}textový orientátor

Itemcizojazyčný text přihodilo li by se kdy, že by kterého pána, rytířského člověka neb městského poddaný člověk, buď také i přístavný, s ručnicí byl postižen, nechtěl li by pán jeho zaň pokuty tomu, od kohož by postižen byl, dáti, tehdy má jej pánu toho, kdož by jej s ručnicí postihl, vydati. A ten pán má toho s ručnicí postiženého vězením dostatečně a slušně opatřiti, aby do času polouletí pořád zběhlého v též vazbě držán byl, aneb se s původem v tom času o pokutu umluviti, však tak, aby zoumyslně zdraví ani hrdlu jeho uškozeno nebylo.

A po vyjití toho polouletí má toho člověka pro ručnici vazbou trestaného pánu jeho v moc pustiti a vydati na takový způsob, že pán jeho má jej na rukojmě dostatečné pod základ slušný vzíti, aby jej všelijak v skutku i v řeči ku pánu, kterýž jeho u vězení držel, i ke všem jeho poddaným, také i k tomu, kdož jest jej s tú ručnicí postihl a k vězení aneb ku pokutě připravil, pokojně zachoval.

Pakli by pán jeho na takové dostatečné rukojmě, jakž se svrchu píše, vzíti nechtěl, tehda má týž člověk při prvním vězení zůstaven býti.

{Lidé obecní, řemesla čeled}textový orientátor

Item:cizojazyčný text Což se pak lidí obecních, sedlských, i v vesnicích, osedlých i neosedlých, i také v mě

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).