Zřízení o ručnicích

: Pavel Severin z Kapí Hory, 1524. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 65 E 2112, 1r–4v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka
<<<10<1r1v2r2v3r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

Zřízení o ručnicích. Léta tisícího pětistého XXIIII.

Předmluva

Ručnice jest braň velmi ukrutná, a tak nekřesťanská i nemužská, více ke zlému nežli k dobrému, neb se jimi mnoho nestatečných a nerozšafných mordův (i těm, ktož se s nimi obírají) přihází. A protož jest dobře a chvalitebně v tomto království té střelby zlé užívaní zapovědíno. A poněvadž pak mnozí lidé neznajíce, jak ručnic užívati neb neužívati mají, v pokuty peněžité, v vězení i hrdla ztracení upadají, aby se každý věděl čím zpraviti a pokut na to uložených vystříci, jest věc spravedlivá i povinná lidem o tom zřízení věděti, nebo právo zatajené jest lidem osidlo skryté. Protož jakž jest o tom na tento čas ode všech tří stavův nařízeno, tuto jest to k vejstraze každému vytištěno.

Což se ručnic dotýče, takto jest o tom svoleno a za právo nalezeno: Poněvádž se to skutečně shledává, že mnozí lidé ze všech tří stavův mnohé škody na hrdlech i jinák jsú sobě činívali, a jedni před druhými v mnohých

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).