Zřízení o ručnicích

: Pavel Severin z Kapí Hory, 1524. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 65 E 2112, 1r–4v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka
<<<10<1v2r2v3r3v4r4v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

stech neosedlých a v městečkách, řemeslníkův i všeliké povahy lidí služebných, čeledi neb jakžkoli obecních dotýče, též s ručnicemi jezditi, choditi, ani jich nikterak užívati nemají na žádnému místě.

Pakli by kteří neb kdo by byl s ní postižen aneb usvěčen, takového každého, kdož by ho postihl a nalezl s ní jíti, můž jej hned vzíti.

{Poslati má ku pánu o pokutu pro poddaného ten, kdo koho zastihne.}textový orientátor

Pakli by ho vzíti nechtěl aneb nemohl, znal li by jej, koho za pána má, má k jeho pánu poslati, buď osedlý neb služebný, aneb jakž by koli jeho byl aneb na jeho gruntu zastižen, má žádati, aby se jím ujistil, a jemu aby ten pokuty deset kop grošův českých dal. Pakli by jich neměl, a ten pán zaň dáti nechtěl, tehdy má mu jej, buď jeho aneb čížkoli jiný, vydati.

{Pán nedal li pokuty a nevydal li toho člověka, daj padesát kop grošuov českých, k purgmistru též má posláno býti.}textový orientátor

Jestliže by pak nevydal, ani pokuty dal, ten a takový každý má padesát kop grošův českých propadnúti původovi, a můž z nich tím způsobem, jakž se svrchu píše, vinniti.

A tento artykul o lidi obecní vztahuje se na všecky tři stavy a též i v městech neb v městečkách panských i rytířských. Tak se zachovati všickni mají, jakž se svrchu píše, toliko že má posláno býti k purgmistru a konšeluom o vydání takových lidí, což se pokuty dotýče.

{Nemuož li s toho býti, kto jede s ručnicí}textový orientátor

Než jestliže by jeho neznal, kdo by s ručnicí jel neb šel aneb jakžkoli jí při sobě měl, nechtěl li by mu jí vzíti a s něj nemohl býti, tehdy má po něm pokřik udělati tak, aby se jeho mohl zmocniti

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).