Zřízení o ručnicích

: Pavel Severin z Kapí Hory, 1524. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 65 E 2112, 1r–4v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka
<<<10<2v3r3v4r4v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

zachovati mají) dotčeno jest.

{Služebník uzří li koho s ručnicí, oznam pánu svému.}textový orientátor

Než jestliže by poddaní neb služebníci řádu obecního uhlédali neb uhlédal koho, teda má to vznésti na pána svého aneb na pány, a o takovú pokutu každý pán jeho toho, kdož by s ručnicí šel neb jel, bude moci vinniti.

{Ručnice kde mají se míti, a jak jich má užíváno býti.}textový orientátor

Toto jest při tom znamenitě vymíněno, že ručnice všelijaké každý pán a rytířský člověk i města mohú míti na zámcích, tvrzech i v městech, v městečkách i ve vsech, v domích svých pro obranu, a také mají jich k tomu užívati, jestliže by pokřik sšel honiti nepřátel zemských i jakýchžkoli zhúbcí, aneb také že by i bez pokřiku který pán, rytířský člověk nebo město chtěli by kde na zločince, zhúbce a lúpežníky vyslati, aneb kdo sám svú osobú za ním jel nebo šel, k takovým potřebám mohú jich vzíti, však aby takoví poslaní list jměli pod pečetí od svého pána aneb úředníka a též od města, a jakž by koli ta potřeba minula, buď zhoubcí honění aneb na zločince vyslání, hned zase v místa svá ručnice schovány a položeny býti mají.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).