[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[21v]číslo strany rukopisudo té masti a odstav od ohně a vydav dobře skrze plenu do nějaké nádoby a přidej k tomu dřevěného voleje, cožť se zdáti bude, a nechajť se ustojí, pak ji zbera, i schovej, ať nezvětrá. A toť bude mast, jakož slove populeoncizojazyčný text, dokonalá, a tať se hodí na všeckny rány a votoky horké, neboť muož na všeckny flastry mazána býti, neboť studí a chladí všeckny horkosti v ranách a lechkost jim činí a rány čistí a hojí, a ktož jí sobě maže židoviny, dáváť jemu lechký sen a bolest hlavě odjímá. A takéť tu mast někteří kvasie u víně miesto sádla, ale jestiť vše jedno, dělej ji, jakž kolivěk chceš.

[22r]číslo strany rukopisu

Hnojície

Takto máš dělati mast hnojící, kterážto rány zahnojí a vyčistí: Vezmi jelení loj nebo telecí nebo kozlový a rozpusť jen na pánvici. Pak přičiň k tomu čtvrtý diel pryskyřice smrkové a nového vosku a voleje dřevěného, i vařiž to všeckno spolu nedlúho. Pak procedě i přidejž do nie přísadu vonnú a ztiehni dobře trdlem u vrhli, a potom schovej u pušku ku potřebě. Tať mast každú ránu vyhnojí namiesto, a muožeš udělati, jakž chceš, nebo dáš li do nie viece mastnosti nežli vosku a pryskyřice, tehdyť viece hnojiti bude, pakli dáš všeho rovně, [22v]číslo strany rukopisutehdyť tiem méně hnojiti bude, a někteříť ji také dělají s vepřovým sádlem a přičínějí k ní másla nepřepuštěného, ale tať velmi hnojí.

Mast celicé

Takto máš dělati mast celicí, kterážto každú ránu namiesto zavře i vyhojí. Vezmi zanykl, husí nožku, celník, bukvici, nátržník, starček, jitrocel, řebříček, a to jediné kořenie, ale nic trávy, pak zsekejž to drobně a potom ztluc u moždieři, což nejlépe budeš moci, s starým sádlem vymočeným, a nechej toho spolu hníti, dokud chceš. Pakli chceš, muožeš ihned vařiti, pak, kdyžť se zdáti bude, zvař ji dobře a zcedě[v]zcedě] zſcedie schovej do času, a potom, vezma tu mast, [23r]číslo strany rukopisui vložiž ji v kotlík a rozpusť ji poznenáhlu. Potom přičiň pryskyřice čisté a vosku nového a voleje dřevěného a nechajť to pozevře spolu, pak procediž to čistě do vrhle, a tepruv vezma prach tlučený z semene řeckého a bielé kadidlo a mastix a myrru, i vespiž ty prachy v tu mast a miešej dobře, ať se nesrazie, ažť prochladne. Pak, vezma trdlo, i tiehniž tu mast, což nejlépe budeš moci[5]„moci“ dopsáno touž rukou nad řádkem, ať se ty prachové v ní smiesie, a vezma některý bielek z vejce, vraz v ni, a vždy tři, ažť zmisí, a chceš li, přidej k ní kafru, neboť se k každé masti velmi dobře hodí, a potom ji schovej u pušku, ať nez[23v]číslo strany rukopisuvětrá.

X
vzcedě] zſcedie
5„moci“ dopsáno touž rukou nad řádkem
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).