[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[25v]číslo strany rukopisuvložiž to na pánev a přičiň k tomu voleje dřevěného a vař to spolu. Pak, kdyžť se zdáti bude, přičiniž k tomu málo galbanumcizojazyčný text nebo serapinumcizojazyčný text a povař toho spolu málo a potom zcedě[x]zcedě] zſcedye stiehni a schovej ku potřebě. A tať mast celí a hojí všeckny rány, neboť jest pokušena a chválena od mnoho dobrých mistruov a lékařuov v lékařství dospělých.

Mast dyalteacizojazyčný text

Tuto se pokládá, kterak máš dělati tu přeušlechtilú mast, kterážto slove dyalteacizojazyčný text, vedlé správy a naučenie toho lékaře dospělého mistra Henricha z Holomúce. Nejprvé vezmi dvě libry toho kořenie tlučeného na prach, jakoť slove althea eviskuscizojazyčný text, [26r]číslo strany rukopisupak vezmi libru semene řeckého tlučeného a druhú semene[y]semene] ſememene lněného a mořské cibule, jakož slove skvila, puol libry, pakli by jie nemohl mieti, ale vezmi tuto obecnú, a upec ji čistě a ztluc dobře. Pak vložiž to všeckno v sedm liber vody a nechej toho státi tři dni a tři noci. Pak čtvrtý den vezma i přistaviž to k ohni a vař to spolu tak dlúho, ažť počne hustnúti. Pak vykydniž to u pytlík a přilí k tomu málo horké vody a vydav z toho tu miezku, což nejlépe budeš moci[6]„moci“ dopsáno stejnou ruku nad řádkem, pak vezmiž té miezky dvě libry a upusť to ve čtyři libry dřevěného voleje i vařiž to spolu tak dlúho, ažť ta miezka v tom [26v]číslo strany rukopisuvoleji zmiše. Pak přičiniž k tomu libru vosku čistého a másla, cožť se zdáti bude, pak, kdyžť se to všeckno rozpustí, tehdy přičiň terpentiny 6 lotuov a galbanumcizojazyčný text lot a gumi arabicumcizojazyčný text lot a naposledy přičiň prachu puol libry z smoly řecké, i vařiž to všeckno spolu, dokudžť se zdáti bude. Ale vždy miešej, ať se nesrazí, ažť ustydne, a potom ji schovej, ztáhna u vrhli dobře. A toť bude mast dyalteacizojazyčný text pravá a dokonalá. A tať mast zahoní všeckny votoky a napravuje uschlé údy a všeckny chromoty měkčí a stahuje a rozvazuje žíly skrčené a obživuje a všec[27r]číslo strany rukopisukny nemoci studeností uražené léčí[z]léčí] aleczy a dává jim vlažnost a živnost zase, neboť jest ta mast převelmi prorazitedlná všech chromot a žil všelikých úduov.

Fuskumcizojazyčný text

Takto máš dělati mast smědú narošťující, kterážto slove fuskumcizojazyčný text, vedlé naučenie a zprávy velikého mistra a lékaře dospělého, mistra Avicenny, takto se dělati má: Vezmi voleje dřevěného [#]obrázek nebo jiný grafický prvek[7]značka pro jeden a půl libry, vosku čistého 4 loty a řecké smoly 2 loty, loje skopového 4 loty, kadidla bielého lot, terpentiny 2 loty, černé smoly přepuštěné 4 loty, serapinumcizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek[8]značka pro polovinu lotu, mastix [#]obrázek nebo jiný grafický prvek[9]značka pro polovinu a

X
xzcedě] zſcedye
ysemene] ſememene
zléčí] aleczy
6„moci“ dopsáno stejnou ruku nad řádkem
7značka pro jeden a půl
8značka pro polovinu
9značka pro polovinu
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).