[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[15v]číslo strany rukopisuPak učiň takto: Vezmi magnes kámen a osladič skalný i ztluciž to na prach a směs to s mastí apostoliconcizojazyčný text, pak dělejž z toho flastry a klaď je na tu ránu a vytáhneť mu se tiem ten šíp ven, lečť by velmi tuze v kostech vězel. A kdyžť by se taková věc přihodila, žeť by šíp naskrze nepronikl a měl ještě střeliště v sobě, tehdy jen raději proraz na druhú stranu a vytiehni jen ven. Pak važiž jen nejprvé takto: Udělej knoty s obú stran, cožť jest vhod, pak omočiž je u bielku z vejce a vstrč mu je v rány a na to flastry polož, kteréť k tomu slušejí, pak, když jeho převazovati budeš, tehdy jemu již máš mazati knoty [16r]číslo strany rukopisumastí hnojící, a dělej vždy[j]vždy] vdzy menšie a dej jemu traňk, kterýť k tomu slouží, neboť se tiem rána spěšnějie hojiti bude a kruntovnějie. A to čiň, ažť se namiesto vyhojí a zdráv bude.

Ktož sobě krk vyrazí nebo ukřiví

Takto máš léčiti a hojiti každého, když kto odkud spadne a vyrazí sobě krk nebo ukřiví, a že nebude moci proto dobře mluviti. Tehdy učiň takto: Nejprvé rozvaž jemu usta a vstrč jemu roubík z vrbového dřeva mezi zuby, ať by mu se zase sklesnúti nemohly, pak vezmiž jemu hlavu oběma rukama a zapři[k]zapři] zapryzy se v jeho ramena i vtrhniž jemu zase krk na své miesto, ať mu se zase hlava napraví. Pak, vezma mast dyaltee,cizojazyčný text i zmažiž mu jí dobře všeckno hrdlo, a to čiň [16v]číslo strany rukopisumazánie po několikrát, ať mu hrdlo neoteče a žíly ať mu zase změknú. A takť bude zase zdráv a na hrdlo volen jako prvé.

Když se komu čelisti hnú, totižto sáňky

Takto máš léčiti a hojiti každého, když se komu přihodí, že mu se čelisti, totižto sáňky, hnú z svého miesta a že jemu usta odevřená státi budú, že jich zase zavřieti moci nebude. Takto jemu učiniti máš: Posaď jeho proti sobě a vstrč jemu oba palce v jeho usta, což nejdále budeš moci nazad, i tiskniž jemu škráně doluov, pak sáhniž jemu prsty proti ušima doluov k dásniem i zdvihniž jej nahoru a trhniž jím silně k sobě, a takť mu zase sáňky vstúpie na své miesto právě. Pak zmažiž jemu hrdlo dobře i sáňky mastí dyalteecizojazyčný text, ať mu neoteče, a budeť zdráv.

X
jvždy] vdzy
kzapři] zapryzy
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).