[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[343v]číslo strany rukopisu
S IKtož má pryskýře škaradé a skynulé
S IIKterak máš dělati prach na rozličné rány a vlkojedy
S IIIKtož má fík, tu nemoc
S IVKdyž komu střevo zadkem vychodí
S VKdyž se dietky ospú a mají břicha veliká a tvrdá
S VIKtož má žábu v hrdle
S VIIKtož se namuož nebo natrhne
S VIIIKtož má přímět přímětprziemyet
S IXKtož se ztráví, najeda se blénu
S XTakto máš sračku rychlú učiniti
TKtož jest velmi žiezniv
T ITakto máš léčiti tu nemoc, jakoť slove noli me tangere
T IIO ženských nemocech a o jich rozličných nedostatcech
T IIIKtož má tvář škeredú neštovicemi
T IVPrach z listu dubového
T VPrach žaludový
T VIKterak máš krev staviti raněnému

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).