[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[27v]číslo strany rukopisugalbanumcizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek[10]značka pro polovinu lotu, pak vlíž volej na pánev a vlož tam ten vosk a nechť se rozpustí. Pak černú smolu a řeckú smolu, pak loj skopový a potom terpentinu. Pak serapinumcizojazyčný text a galbanumcizojazyčný text a naposledy mastix a bielé kadidlo, ale majíť prvé ty všecky věci ztlučeny na prach bejti, kromě vosku a smoly. Pak vařiž to spolu na tichém vohni a vždy miešej špatulí, pak, když se zdáti bude, staviž ji doluov a nepřestávej jie miešeti, ať by se v ní prachové nesrazili, ažť se zsadí, a koštuj jie na železe, ať by velmi hustá ani žídká nebyla, nebo to muožeš opraviti olejem a vařením, neboť nemá býti [28r]číslo strany rukopisuvelmi hustá. Takéť k ní někteří přidávají prachu z semene sena řeckého. A tať se mast hodí proti ranám smrdutým a vyhnilým, neboť je náramně masem naplňuje a narošťuje, což v nich vyhnije, a smrad z nich vyhoní a náramně rány celí, i protož se hodí jako jedna mast mezi všemi.

Apostoliconcizojazyčný text

Takto máš dělati mast, kterážto slove apostoliconcizojazyčný text, vedlé naučenie mistra Avicenny, kterážto táhne k sobě všeckny věci, kteréž v ranách jsú. Nejprvé vezmi galbanumcizojazyčný text, serapinumcizojazyčný text, armoniaku, a to každého lot, vosku 6 lotuov a puol libry octa a směs to spolu a povař málo, pak vezmi [28v]číslo strany rukopisumastix a bielé kadidlo, a to každého lot, i ztluc to na prach a přičiň k tomu pryskyřice lot a směs v hromadu a rozpusť a potom proceď na studenú vodu, pak, zbera ji doluov, i zdělejž ji mezi rukama při vohni, přičině voleje, ať by velmi tvrdá nebyla. A tať mast hojí všeckny rány a hnilosti vyčišťuje a masem narošťuje.

Mast apostolicon

Mast, jako slove apostoliconcizojazyčný text, jiným obyčejem takto se dělá: Vezmi reziny smrkové čtvrt libry a aurypigmentumcizojazyčný text asi 6 lotuov a sádla nedvězého a jezevčého obojieho [#]obrázek nebo jiný grafický prvek[11]značka pro polovinu libry a aloe epaticumcizojazyčný text 2 loty. Pak vařiž to všeckno spolu, a kdyžť se zdáti bude, tehdy ji zstav a nechajť [29r]číslo strany rukopisuustydne, a potom ji ztiehni a schovej. A tať mast hojí a léčí všeckny věci zlé a zhnilé a prhnily[12]srov. heslo „prchněli“ ve Staročeském slovníku zkažené, a zvláště nohy.

Apostoliconcizojazyčný text

Mast apostoliconcizojazyčný text opět jiným obyčejem takto se dělá: Nejprvé vezmi dřevěného voleje libru a vstav jen na voheň a nechajť zevře. Pak přičiň k tomu 6 lotuov vosku, ať se to spolu rozpustí, pak smoly čisté sudové přepuštěné 4 loty, serapinumcizojazyčný text 4 loty a čisté pryskyřice 2 loty, a potom mastix a kadidla bielého, každého 2 loty, ale majíť ty všeckny věci prvé na prach ztlučeny býti, kromě pryskyřice a smoly. Pak vařiž to spolu a vždy miešej ustavičně, pak kdyžť se zdáti bude,

X
10značka pro polovinu
11značka pro polovinu
12srov. heslo „prchněli“ ve Staročeském slovníku
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).