Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

nájem bývá v sepsání, ale druhá smlúva nic.

O rozdielu mezi purkrechtem a prodajem

Purkrecht dělí se od prodaje, nebo tuto dáno bývá jisté placenie, ale při prodaji věc jde svobodně. Opět od tohoto muož odstúpiti, ale od kúpeného nic. Opět právo purkrechtnie bývá, když komu poplužie k věčnému užívaní dáno bývá, dokudž by poplatek neb užitek za to pánu nebyl dán, a ani tomu nájemníku ani jeho dědici neb komuž by nájemník neb jeho dědicové ta poplužie prodali neb dali, aneb na tom obvěnili neb jiným kterýmkoli obyčejem odlúčili, nebuď slušné odjíti.

Kapitola o svátečních dnech a o jich skutciech

Sváteční dnové v městech a v rozličných súdech rozličně se zachovávají, vždy však kterýžkoli čas v roce nastali by neb přišli, přísahy nemají v nich činěny býti kromě těch, kteréž pro zachovávanie pokoje bývají a nebo jimiž člověk pro vysvobozenie okov neb vazby přisáhá; protož přísahy dotud odložené, když se ti dnové dokonají, mají činěny býti. Zločince však ve zlých skutciech lapení za těch dnuov nebývají zachováváni při zdraví, ale hned mají slušnú pokutu trpěti.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).