Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<2v3r3v4r4v5r5v6r6v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Pokuta toho, ktož slovem v soudu pochybie LX

Pokuta pro ránu pro malú vinu LX

O královské pokutě a zvěstování příjezdu podkomořieho LX

O kupování a prodávaní LXI

Prodá li kto cizí věc LVII

Zpráva prodané věci LXI

Prodá li žena co neb pacholek bez vuole pána LXI

O kupování koní a dědiny oseté LXI

O zvržení trhu domu kúpeného LXI

Nájemník nemuož prodati dědictví páně LXI

Mlčelivost komu škodí při kupování a prodávanie LXI

O škodě při věci koupené LXII

Kteréž věci zuostati mají při domu koupeném LXII

Vykáže li pacholek lstivě meze dědin prodaných pána svého LXII

O pruochodu k vodě LXII

Prodá li sluha kterúž věc jinému nežli pán kázal LXII

O prodánie základuov dlužníkóm vzatých LXII

Ten, ktož kupuje, máť sobě výmienky činiti, ale ne prodavač LXII

Má li člověk puzen býti k prodání některé věci LXII

O purkrechtiech a o jich smlúvách LXIII

Stane li se purkrechtu škoda, čí ta bude LXIII

Rozdiel práva purkrechtního kúpeného LXIII

Rozdiel mezi purkrechtem, nájmem a prodajem LXIII

O svátečních dnech a o jich skutciech LXIII

O rukojemství a zproštění z rukojemství LXIII

O rukojemství pro vraždu LXIII

Zproštění mrtvého rukojmie LXIII

Ktož nemuož rukojmí mieti LXIII

O rozličnosti rukojmí LXIII

O moci rukojemství jelikožto k zemanóm LXIII

Rukojemství rodičuov jde na dědice LXIII

O ujištění a zámluvě rukojemstvie LXIII

O žalobě z rukojemství LXV

Dá li věřitel rok dlužníku bez vědomie rukojmí LXV

Ktož od soudu utekú, zprotiví se LXV

Uteče li kto vraždu učině LXV {O utiekajíciech}marginální přípisek mladší rukou

Uteče li vězeň jsa na rukojmiech LXX

Zapří li dlužník, by jemu věřitel rok ku placení dal LXV

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).