Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<7v8r8v9r9v10r10v11r11v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

O majestátiech královských a hamfeštiech milostivě daných CXXXII

O hamfeštu psaném na starém pargameně CXXXIII

O hamfeštiech omylně psaných CXXXIII

O hamfeštiech na papieru psaných CXXXIII

O hamfeštu nevráceném pro dluhy CXXXIII

O obnovení starých listuov CXXXIII

O hamfešt psaný dvojí řečí, jest li proto falešný, ač dva články zavierá CXXXIII

O přikládaní pečetí k listuom CXXXIII

Hamfešt jeden slove obecní, druhý zvláštní CXXXIII

Právo psané mnohými obyčeji bývá potraceno neb hamfešt CXXXIIII

Které diery hamfeštu škodí a kteréž nic CXXXIIII

Svědkové psaní v hamfeštu mají prošeni býti CXXXIIII

O shlazení písma s hamfeštu CXXXIIII

O pečetech CXXXIIII

O slibech a slibujíciech CXXXV

O slibiech osobních mezi stranami CXXXV

O slibiech zprávy CXXXV

O slibu dobrovolně učiněném CXXXV

O slibu vězně u vězenie CXXXV

O slibu let nedošlého CXXXV

O lstivém a škodném slibu CXXXV

O zapsániech a psanciech vuobec CXXXVI

O hodině zapsánie CXXXVI

Všudy li člověk slove psanec pro jedno zapsání CXXXVI

O psanci pro vraždu CXXXVI

O psanci pro rušení pokoje CXXXVI

O těch, ktož psance fedrují CXXXVII

O utečení psance CXXXVII

O zapsání a ran ohledování CXXXVII

Co sluší na rychtáře a co na přísežné CXXXVII

Na koho sluší braň psance CXXXVII

O pokutách psancuov CXXXVII

Ortel o psanci CXXXVII

O psanci v jedné vsi CXXXVII

O žalobách vuobec CXXXVII

O žalobách pro dluhy CXXXVII

O žalobách v zvláštnosti CXXXVII

O žalobách přísežných CXXXVIII

O rozmnožení žalob CXXXVIII

Žaloby mohú odvolány býti CXXXVIII

{O žalobě poručenství proti kšaftu}meziřádkový přípisek mladší rukou 3. foliocizojazyčný text

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).