Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<4r4v5r5v6r6v7r7v8r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

O volení dědicuov LXXXIIII

O stvrzení dědictví kúpeného a ssutie súkupa LXXXIIII

O zprávě dědictví LXXXIIII

Což káže li pán komu prodati neb osaditi, o tom jest dvuoj rozdiel LXXXIIII

O vražedlníciech

Kto muož býti rukojmie za vražedlníka LXXXV

O výmluvě z vraždy a o žalobníku LXXXV

O vražedlníku žalobci LXXXV

Kto chce svú nevinu pro vraždu neb odboj okázati LXXXV

O přísaze pro vraždu LXXXV

O vraždě při odboji LXXXV

O vražedlníku uteklém LXXXV

Host vražedlník uteče li, na koho statek sluší LXXXV

O vraždě a žalobě z vraždy LXXXVI

O domnělé vraždě LXXXVI

O nájemní vraždě LXXXVI

O pokoře pro vraždu LXXXVI

O vraždě skrze střelbu učiněné bezelstně LXXXVI

O střielení na obecní cestě LXXXVI

O psanci pro vraždu LXXXVI

O dosti učinění za vraždu LXXXVII

Rukojmie pro vraždu LXXXVII

Pochybná žaloba pro vraždu LXXXVII

O příčině vraždy a žalobě LXXXVII

Přistižení brani v rukú při vraždě LXXXVII

O přísaze a očistě pro vraždu a pro mord LXXXVIII

O vraždě v bitvě a o pobiezení k bitvě LXXXVIII {pobiezenie k bitvě VI}marginální přípisek soudobou rukou

Těmito slovy má se státi pobiezení k bitvě LXXXVIII

O žhářství

O pohrúžce žhářství LXXXIX

Raní li kto nepřietele svého při žhářství LXXXIX

Bude li kto po druhé popálen pro nezaplacení LXXXIX

O rukojemství pro pohruožku žhářství XC

O zaplacení popáleného neb pohořalého XC

O zapálení z netbanlivosti přišlém XC

O žháři poběhlém neb utiekajíciem XC

O navázaní znamenie na žháře XC

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).