Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<3r3v4r4v5r5v6r6v7r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

O zlodějstvích a lúpežiech LXVI

Dvuoj jest krádež, zjevný a tajný LXVI

O přechovávaní zlodějuov LXVI

Bude li kúpená věc ukradena, čí škoda bude LXVI

O žalobě z zlodějstva neb krádeže LXVI

Lapení zloděje pro podezřenie z krádeže LXVII

Rozdiel krádeže, že jiné jest u někoho krádež nalézti a jiné v zlodějství přistihnúti LXVII

O svědectví ženském o krádež LXVII

O krádeži kuřat, káčat, slepic a zlé uctění LXVII

Které věci ztracené muož člověk hledati u súseda bez odpovědi jeho LXVII

Krádež a lúpež lidí odsúzených na koho sluší LXVII

Žaluje li kto na druhého z zlodějstva LXVII

Žaluje li pán z krádeže na čeledína LXVIII

O narčení člověka cajchovaného, bezuchého, bezrukého z zlodějstva LXVIII

O narčení psance z zlodějstva LXVIII

Kterak zloděj má k súdu veden býti LXVIII

O přísaze zloděje LXVIII

O zloději práva ztraceném LXVIII

Zamlčenie ukradených věcí škody, nezjeví li toho hned ten, komuž ukradli LXVIII

O krádeži kola vozního LXVIX

Bude li sukno děláno z kradené vlny, čí to bude LXVIX

O krádeži omluvném LXVIX

O zloději let nedošlém LXVIX

Přižení li se kto k zlodějským věcem

Podvakrát obžalovaný z krádeže nemuož svědčiti LXVIX {O ztracení meče LXX}meziřádkový přípisek soudobou rukou

O milostech, kteréž mají činěny býti zločincuom LIII

Což se miení skrze tu milost LXX

O řádu příbuznosti a poslúpnosti LXX

Řeholy neb zprávy o nápadiech LXXI

O nápadu syna odděleného LXXI

Ortel vdovy vdané za jiného muže a dvoje děti mající LXXI

Řeholy opět zvláštní a obecní o nápadiech LXXII

O nápadu dětí zlého a dobrého luože LXXII

Věřitel jest první dědic

O nápadu vnúčat LXXII

O nápadu pobočních přátel LXXIII

Stromové ukazujície pokolenie a poslúpnost přátelstva LXXIIII

O dědičném nápadu vybránie LXXIIII

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).