Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<1r1v2r2v3r3v4r4v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

O póhoniech a volání ku právu XXIIII

Poručník stuoj ku právu miesto sirotkuov XXV

O póhonu měštěnína XXV

Póhon předcházé zapsánie vedlé rozličnosti pře a soudu XXV

Nebývá třikrát pohoněn, ktož pokoj ruší skutkem XXV

O póhoniech k soudu XXV

O póhonu v domě vlastním XXV

Oplacení škod od rukojmí XXVI

O námluvách a výmienkách, t. rukojemství, ležení, škod a nákladuov placení XXVI

Když několiko rukojmí slíbí komu rukú nerozdielnú XXVI

O témž jelikožto k ležení a o škodách proležalých XXVI

O témž jelikož k rukojmiem XXVII

O které škody muož žaloba jíti XXXIIII

Stane li se škoda skrze duom súseduov LIII

O pojičkách koní, rúcha a jiných věcí XXVII

O pojičkách koní zvláště XXVII

Věci pójčené a ztracené druhdy se neplatí XXVIII

Věc pójčená a k schování daná má býti vrácena XXVIII

O pójčené věci posluom XXVX

Věc mnohým pójčená a ztracená ode všech buď placena XXIX

Ztratí li kto věc danú k schovánie XXIX

Změní li zuvač rúcho neb ztratí XXIX

O nájmiech a co zastavie XXIX

Nájemník přechovává li neřádné lidi XXIX

Najme li podruh komňatu v tom duom shoří XXIX

Najme li kto člověka na cestu a bude jat XXX

Bitie nájemných služebníkuov neb učedlníkuov XXX {bitie služebníka}marginální přípisek mladší rukou

Ztratí li zuvač rúcho komu neb změní XLIII

O nalezení cizích věcí XXX

O seznávaních, která sú škodná a která nejsú XXXI

Vyznávajíciemu máť rozmyšlení dáno býti XXXI

Vyzná li otec o synu, že by nebyl jeho, zbaven li buď proto dielu dědičného či nic XXXI

O poručnících neb zprávciech a obráncích sirotkóv, bláznivých XXXII

A o jich zboží, že sú páni poručníci XXXII

Poručník nemá li statku svého, uruč statek sirotský XXXII

Poručníci statku a sirotkuov ne vždy bývají příbuzní XXXII

Dlužníkóm nemá dopuštěna býti zpráva statku sirotšího XXXII

Poručník zamlčí li dluh a potom sirotky upomíná XXXII

Statek sirotší nebuď dávám na lichvu XXXII

Ženy mohú žalovati na poručníky netbanlivé XXXII

Zprávce sirotší mají býti světští a ne duchovní XXXIII

Poručníci mají počet sirotkuom činiti XXXIII

Poručníci mají radše býti příbuzní otcovi než mateřini XXXIII

O zprávciech sirotších vuobec XXXIII

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).