Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<18r18v19r19v20r20v21r21v22r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Komuž súdce svědčí, že prvé svú žalobu znesl, toho žaloba má prvé jíti, leč by druhého větší škoda od žaloby odtiskla. {H}textový orientátor Súdce neb rychtář nemá se {rychtář nemá se pokrývati súdu}marginální přípisek soudobou rukou pokrývati, ale žalujícím má dosti učiniti, pakli by nebyl doma nalezen, žaloba jeho čeledi má býti oznámena.

Ať běžíta dva před domem křičíce, to nenie žaloba, neb žaloby před súdci s kázní mají býti předloženy. Opět ktož rychtáře v jeho domu hledaje nenajde jeho a žalobu svú čeledi oznámí, ten prvé má slyšenie mieti než onen, jenž rychtáře zde onde po ulicích hledaje tam žaluje.

O prvotné {i}meziřádkový přípisek mladší rukou žalobě

{žalobník li či obžalovaný má prvé slyšán býti v súdu}meziřádkový přípisek soudobou rukou

{I}textový orientátor Tytus jsa připověděn {přihnán}meziřádkový přípisek mladší rukou k súdu k středě, potom súd odložen {zdvižen}meziřádkový přípisek mladší rukou byl do soboty a v tom Tytus, jsa obžalován, připověděl jest k súdu žalobce svého. Otázka, kto má prve slyšán býti. Ortelováno jest takto: že odloženie súdu od středy do soboty jest jako hlavnějšie věc a přípověd k súdu k středě jest věc příhodná, a tak menší v své moci, ta jest také k sobotě byla odložena, protož napřed připověděný dlužen jest žalobě druhého, jenž jest v té chvíli ve čtvrtek neb v pátek lstivě na druhého žaloval odpoviedati.

Žaloba z ran má býti předložena žalobě z dluhuov

{K}textový orientátor Prvé li obžalovaný má pánu z dluhuov a ze škod odpoviedati, čili uraženému prvé z ran odpoviedati? Ortel: Poněvadž tělo lidské dražšie jest nežli penězi, obžalovaný prvé má raněnému odpoviedati, nežli pánu z dluhu a ze škod.

Rychtářova žaloba má li předložena býti jiným žalobám

{L}textový orientátor Znamenaj, že žaloba súdce má prvé slyšána býti, neb poněvadž súdce miesto pána jest a jemu pro jeho úřad spravedlivě ode všech poddaných slušie poddanú býti a k němu lid obecní pro skrocenie sváruov a súduov a o všecky neslušnosti ukrocení k upokojení

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).