Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O putujících

Ač by který člověk chtěl putovati k svatému Petru a Pavlu neb dále k svatému Jakubu, chce li žena jeho, muož jeho chózi překaziti, slib jeruzalémský vymieňujíce.

O falešných penieziech

Ustanovili sme také, aby žádný z mincmajstróv neb kto z lidí v domu kterého měštěnína něčeho hledal neb hledati kázal, ani také falešníkóv neb falešných peněz, {nemá žádný do nětčího domu vjíti než prostředkem rychtáře }marginální přípisek mladší rukou ani také pro takové pře do něčieho domu vcházel, leč skrze rychtáře neb některého přísežného. Muož však, ač by co bylo takového, stráž zpuosobiti, dokudž rychtář nepřijde a konšelé. Pakli by mincmajstr nebo který z jeho proti předepsanému zpuosobu nětco v něčiem domu nalezl, takých věcí ani sluhy jeho, ani obžalovaný, ani hospodář jemu v čem budú odpoviedati. Pakli by koho v trhu lapili a přísežných nemohl mieti, jednoho ctného člověka přijměte nebo dva, skrze ně ostřiehanie přidada, aby nic od sebe nezavrhl ten podezřelý, aneb aby jemu nětco od jiných nebylo přičiněno, dokudž by rychtář a konšelé nebyli přivoláni.

Pakli by mincmajstr koho na poli neb v lese lapil, o němž by měl zlé domněnie, a nemohl by přísežných mieti, ale přijmi jiného dobrého člověka neb dva, a s těmi pilnost měj, jakož jest napřed pověděno. Pakli by toliko svú čeleď měl při sobě, rozkažiž vésti do města toho, kohož nařknúti usiluje, a požádaj sobě pójčiti dvú přísežných od rychtáře, kteřížto řečí jeho vtipně vytěžte. A což před těma dvěma přísežnýma ten lapený vyznal by, za nestálé nemuož býti odvoláno. {o vyznávaní konšeluov}marginální přípisek soudobou rukou A též buď o všelijaké při, když přísežní skrze nětčí prosby bývají uvedeni neb od rychtáře posláni k vyslyšení některých slibóv neb něčí řeči, a což vyznají, že sú slyšali,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).