Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Práva súkeníkóv vydaná léta páně MCCXLIXho skrze rychtáře a konšely pro obecnie dobré měscké

Každý chtě mistrovstvie a bratrstvie obdržeti, práva měsckého, jakož obyčej jest, sobě dobuď, a rychtáři se dvěma gr. a písaři s jedniem zjev se k dani.

O kupování a prodaji vlny

Opět chcme, aby žádný z mistróv nesměl jinde vlny kupovati, než na trhu v trhový den na slušném a určeném miestě, a ne jinde. A nad to což by koli mistři ustanovili, žádnému toho neslušie rušiti, ale vděčné a pevné {ž}meziřádkový přípisek mladší rukou jmieno buď. Pakli by se kto tomu zprotivil, po prvé a po druhé jedniem věrdunkem buď pokutován, po třetie zbaven buď diela do dne a do roka. Chcme také, aby ižádný nebyl společně pacholkem i mistrem.

Práva rybářská

Ustanovujem jednostajně pro obecnie dobré města, aby žádný rybář ryb řečených prutcizojazyčný text německy, t. plodu, na trh nesměl nositi. A ktož by koli zrušil řečené přikázanie, všecky jiné ryby s předřečenými rychtář a konšel, kterýž by k tomu najprv přišel, jemu pobeř, kteréž by koli měl na trhu. Pakli by toho podvakrát se dopustil, po třetie na pranéř buď vsazen za den, a když se den skoná, buď z města vyveden do roka a do dne. {ktož zleje člověka scankami neb vodú}marginální přípisek mladší rukou Opět všichni vod vylevači předřečené tresktánie podniknú, přemoženi jsúc jedniem

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).