Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Kterak kto má dovoditi zachovánie svého

Fink nožieř po odpovědi všech pří, z kterýchž byl obvinněn od Fridlína nožieře a bratra jeho, mluvieše, že nikdy slovem ani skutkem žádného sem nerozhněval, toť Buoh vie a všichni moji súsedé; to slyše řečník Frydl řečený, jménem svým žádal panského nálezu, kterak řečená slova před konšely předpověděná měl by provésti za práva. Na to bylo nalezeno řečenému Finkovi, že dvěma súsedy s obú stranú najbližšíma a jedniem, který bydlí proti němu.

Zabie li jeden druhého, násilí se bráně neb při odboji

Čáslavští psali sú takto: některaký žaloval na jednoho z vraždy bratra svého, kteréhožto zavolavše a uručiti rozkázavše, v najprvnějšiem súdu stání cíl sme uložili obojí straně, aby k svému právu stáli a provodili. A když jest přišel čas, tu žalobce svú žalobu z vraždy bratra svého učinil jest na obžalovaného. Obžalovaný řečenú vraždu seznal se učiniti, bráně života i zbožie svého obyčejem, jenž slove notvercizojazyčný text {odboje}meziřádkový přípisek mladší rukou, a svědka jmenovav, jistý čas k duovodu svému vzal jest,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).