Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

před procesí u fary, a těch sedm dní posť se o chlebě a o vodě a v té chvíli do žádného kostela nechodě, pakli by potupě to pokánie umřel, pohřebu zbaven bude. {kdo dá tej boží a hřivnu grošů, bude odpuštěn}marginální přípisek mladší rukou Pakli by chtěl penězi uplatiti, dajž na potřeby kostelnie třidceti neb čtyřidceti šilink neb vedlé své možnosti.

Ktož přechovává zločince

Byl li by kto narčen, že škodlivé lidi přechovává, t. zloděje, lotry a jiné kteréžkoli, napomanut jsa po prvé sám se očistí, po druhé sám třetí, po třetie sám čtvrt. Bude li po čtvrté nalezen, na podobnú muku buď tresktán.

O řemeslníciech

Ustanovujem také, aby všeliký kovář, sedlář, nápravník neb kolář, ostrožník neb i brnieř žádaje mistrovstvie obdržeti, řečeným mistróm dvě libře vosku do cechu a rychtáři dva gr. a písaři jeden připuzen byl dáti a rukojmie dobré postaviti, za rok v městě bydliti, a ktož by koli v cechu co přestúpil, staneť v pokutě funtu vosku najprvé, přestúpí li po druhé, ve dvú a tak dále přivětšuje. Ustanovujem, aby všichni řemeslníci do města vcházejíce dali rychtáři dva groše, písaři jeden gr. a mistróm libru vosku, jakož se svrchu vypisuje. A nápodobná kapitola jest zvláště o ševciech s tiemto přídavkem, že mistróm ševcóm dá deset grošóv, dvě libře vosku a uručí jakož nahoře. Opět všeliký cizozemec švec, krajčí i jiný listy od města neb kdež jest obýval přines, kterak se jest tam zachoval.

Obilé v snopiech nevez žádný do města

Ustanovujem a pevno chcme mieti, aby žádný obilé v snopiech, kteréhožkoli zrna bylo by, s polí do města do domóv neb stodol svých k skládaní nesměl voziti pod větší pokutú, proto aby škody nenabyto bylo se uvarováno, kteráž se městu přihodila léta páně etc.cizojazyčný text 53.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).