[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<<<69v70r70v71r71v72r72v73r73v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Julianu u vrúcie olovo vsaditi. A když jie to neuškodilo, kázal jie hlavu stieti. A když jie na rozhranie povedú, poče diábel v člověčie tváři volati na všechny lidi a řka: Neodpúštějte jie, nebť jest naše bohy potupila a mně se nocí řetězem nabila. Odhoďte jie toho, cožť jest zaslúžila. V tu dobu svatá Juliana málo oči otevřevši, vzezřela a inhed diábel pryč běže, poče volati a řka: Běda mně, hubenému, zda mě chce opět jmúci svázati. V tu dobu svaté Julianě hlavu stieti kázal. A potom skoro ten starosta na moři plova a s ním čtyři a čtyřidceti muožóv, všickni na moři ztonuli. Amen.

Svatého Petra nastolovánie

Svatého Petra nastolovánie svatá cierkev slaví, pro to že jakžto staré písmo pamatuje, neb jako toho dne svatého Petra apoštola v tom městě, ješto Antiochia slove, za starostu najprvé na poctivém a povýšeném stolu posadili. A tu slušie zvláště věděti, že tento slovutný hod zvláště jest ustaven pro dvoji věc. Najprvé, jakž se o tom píše, když svatý Petr apoštol v tom městě jménem Antiochia slovo božie kázáše, tehda knieže toho města jménem Teofilus pozvav před se svatého Petra, k němu s hněvivú myslí vece: Co tiem mieníš, Petře, že mój lid na jinú, neznámú vieru vedeš? A když jemu svatý Petr poče o svaté vieře z písma mluviti, kázal jeho toho miesta knieže Teofilus jmúc v žalář vsaditi a tu bez pokrmu a bez pitie chovati, tak že již svatý Petr k veliké

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).