[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<<<64v65r65v66r66v67r67v68r68v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

potřeboval, rač jeho uslyšeti a uzdraviti. V tu hodinu hlas z nebes přišel a řka: Co si prosil, na toms uslyšán. V tu hodinu kat jemu a dvěma jinýma mládencoma hlavy stínal a duše šly do nebeského královstvie. Amen.

Život svaté Háty panny

Svatá Háta, božie služebnice, divně [i v těle]text doplněný editorem[57]i v těle] doplněno podle KNM III D 44 i v duši krásná byla. Jiežto zazřev sicilské země starosta, kázal ji před se přivésti i jal se jie mluviti, aby se pohanským modlám modlila a jemu povolila. K jehožto řeči když svatá Háta nepovolila, dal ji na poručenstvie jedné zlé, nestydaté ženě, jiežto jméno bylo Eufrodozia. A ta devět dcer nepoctivých mějieše, zdali by kterým činem mohly ji na pohanskú vieru přemluviti. A když jie počechu, mnoho dobrého slibujíc a rozličně hroziec, namlúvati, jimžto svatá Háta odpověděvši, vece: Má mysl jest v mém milém Jezukristu potvrzena a všechna slova jako vietr sú a mne s mého ustavičenstvie pohnúti nemohú. To řekši svatá Háta, za obyčej plakáše, žádajíc pro Jezukrista svú krev proliti.

A zatiem ta zlá Eufrodizia uzřevši, že jie nemóž přemluviti, Kvincianovi súdci pověděla a řkúc: Snadnějie by tvrdý kámen obměkčil, něž tuto dievku od křesťanské viery obrátil. To Kvincianus uslyšav, kázal ji před se přivésti i otázal jie a řka: Jakého si stavu, dievko? Jemužto ona odpovědě a řkúc: Znamenitého sem rodu, jakožto i mój národ svědčí. K niežto Quincianus vece: Když si tak znamenitého rodu, proč se tak sprostně jako porobenú dievkú ukazuješ? K tomu ona vece: Že sem služebnice Jezukristova, proto se porobenú služebnicí ukazuji. K niežto Kvincianus

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).