[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

knieže jeden, jemužto bylo jméno Mesko, uslyšav o jich tak převeliké svatosti, kterak sú se, svatý život vedúc, obcházeli. Málo s sebú lidí pojem k nim šel a znamenav jich velikú chudobu, jim sto hřiven střiebra dal. A tu se jich modlitbě poručiv, domóv se vrátil. Zatiem oni veliké práce došli mysléce, kam by ty penieze obrátili, neb takých věcí nikda biechu nemievali. A tak bliž do puol roku spolu nemluvivše, jeden z nich promluvil a řka: Osidlo sbožných duší jest střiebro a zlato, snad jest toto diáblovo pokušenie, jenž by nás rád chtěl u boží nepřiezen uvésti. Protož nic lepšieho nenie, vrzmy od sebe to škaredé, nebezpečné břiemě a vraťmy tomu, od něhožto smy přijali to střiebro. To řekše, poslali jednoho z sebe, jemužto řiekali Barnabáš, jenž jich věci zpósobováše, aby poselstvie od nich k kniežeti zdal a řka: Jakž koli hřiešní sme a neduostojní, však tě v našich modlitbách na paměti máme a dáváme věděti tobě, že sme nikda střiebra neměli aniž mieti chceme! Neb Ježíš Kristus od nás ne střiebra, ale dobrých skutkóv potřebuje. A všeliký mnich, když má šart, nestojí sám za šart. S tiem poselstvím když Barnabáš k kniežeti šel, té noci lotři přišedše, dveře na ně vyrazivše, nalezli je, ani se bohu modlé, za hrdlo je polapivše, meče na ně opřehše, k nim vecechu: Chcete li živi ostati, dajte nám ty penieze, kteréž máte! Jimžto oni když pod přísahú pověděli, že sú ty penieze kniežeti zase vrátili, tomu jim zlí lidé neuvěřivše, jali se jich kamením bíti a jich ruce svázavše, přese všicku noc rozličně je mučili. A potom je meči zabili. A ty duše nevinné do nebes šly. To se dálo po božím narození tisícieho čtvrtého léta. Amen.

Život svatého Brikcia biskupa

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).