[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

vzem, v svém domu pochoval. Potom po mnohých časiech bóh svatému Ambrožovi ta svatá těla zjevil. Na tom miestě svatého Celsa tělo ostaviv, v nové krvi s vlasy na hlavě i na bradě, jako by toho dne [umřel]text doplněný editorem[135]umřel] doplněno podle KNM III D 44, nalezl i přenesl do kostela svatého Petra a svatého Pavla a tu s velikú ctí pochoval, tu kdežto i dnes jeho svaté tělo hřbí. Potom po některých časiech tělo svatého Celsa svatý Ambrož do téhož kostela přinesl.

O svatém Nazarovi takto píše svatý Ambrož řka: Ó, přešťastný bojovníku boží, jenžto si tohoto světa mocného diábla přebojoval, bez čísla lidem do věčného královstvie dopomohl, v němžto přebývají s bohem na věky. Amen.

Svatý Felix

Svatý Felix miesto Liberia papeže papežem zvolen i korunován. A to se tak přihodilo, že ty časy bylo se rozmnožilo kacieřstvie onoho velikého kacieře Arriana, kterémužto kacieřství když Liberius papež povoliti nechtěl, pro to Konstantin, syn Konstantinóv ciesařóv, papeže Liberie do dalekých vlastí zavésti kázal a tam tři léta byl. Proněžto všecka obec žákovstva i jiní lidie v Římě volili, aby svatý Felix papežem miesto Liberia byl, jakž sú i učinili. V ty časy svatý otec Felix obecné žákovstvo všech vlastí sezval. A když tu osm a čtyřidceti biskupóv bylo, před těmi přede všemi Konstantina ciesaře jakžto kacieře a dva kněze slovutná, ješto s ním držiešta v Arianovém kacieřství, z obce křesťanské vypověděl. Proněžto Konstantin ciesař rozhněvav se svatého Felicia s papežstva sehnal a Liberia

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).