[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

budú. Tehda ti, ješto těžce nemáháchu, vecechu a řkúc: Jediné to učiň, ať budem zdrávi, my tuto modlu večas rozbiemež. Tehda svatý Filip, jakž brzo té sani, aby na púšť inhed běžala, přikázal, tak inhed ta saň pryč zaběhla a viec se nevrátila. A svatý Filip ty tři mrtvé vzkřiesil a všecky nemocné uzdravil. Proněžto když všickni v Jezukrista uvěřivše, svatý křest přijeli, s nimi to slovo božie káže, do roka ostal a jim kněží a kostelných služebníkóv mnoho světiv, ostavil, do toho města, ješto Georopolis slove, v té vlasti, jiežto dějí Azia, přišel a tu mnoho kacieřóv nalezl, s pomocí ducha svatého přemohl i přehádal. Potom svatý Filip sedm dní před svým skončením biskupy a kněží k sobě pozval, k nim řekl: Těchto sedm dní dal mi jest hospodin, abych s vámi pomluvil a vás napomana u vieře potvrdil. A toho času bieše svatý Filip bez tří devadesát let vstáři. Potom pohané jeho jemše na kříž vzbili, a tu pněl, až i skončal.

Svatého Jakuba apoštola

Svatý Jakub apoštol měl jest příjmie Spravedlivý Jakub. A jakž svatí mistři pravie, byl jest tváři i vší postavy velmi k Jezukristovi podoben, tak že se mnozí mniec Jezukrista zblázňováchu. Proněžto když Židé chtěli Ježíše jieti, bojiec se, by se o svatého Jakuba neomýlili, ot Jidáše pocelovánie za znamenie vzeli. O tom také píše svatý Ignacius, jenž byl list k svatému Janu evandělistovi poslal, v tato slova

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).