[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

pravého boha Jezukrista uvěřiec, na věky s ním přebývali. To Rusové slyševše, u velikém hněvu dlúho jím trhavše, pryč zahnali. A když přišel do jedné ulice, pět dní tu přebyl a potom i s tovařistvem jat. A když uzře svatý Vojtěch, ano jeho tovařistvo svázáno stojí, k nim vece: Však to dobře viete, že což tuto trpíme, že to vše pro našeho milého Jezukrista činíme. A jakžto svatý Vojtěch vece, tak nemilostivý kat vyskočiv, mečem jeho srdce protekl. A zatiem kněz pohanský najprvé jeho z jiných ranil a jiní jemu sedm smrtedlných ran dali, a ta svatá duše s svým tělesenstvím se rozlúčivši, do nebes šla. Potom jest hospodin mnoho divóv skrze svatého Vojtěcha ukázal, jemužto čest i chvála buď věky věkóm. Amen.

Život svatého Jiřie

Svatý Jiří boží rytieř byl jest rodem z té vlasti, ješto Kapadocia slove, syn jednoho vzácného rytieře, jenž nad jinými rytieři starostvie aneb úřad měl. A když v jeden čas svatý Jiří v jedné vlasti před jedno město přijel, před kterýmžto městem jedno veliké jezero bylo, v němžto bieše jeden ještěr velmi jedovatý a tak veliký, že jemu veliké množstvie lidí, z města naň vychodiece, odolati nemožiechu. Ale ten ještěr, když jeho rozdráždili, proti městu se vzkolubě, svým smrdutým duchem všecko povětřie zamútieše. Proněžto nemohúce měštěné jinak tomu učiniti, na každý den dvě ovci jemu dáváchu, aby jeho tak ukrotili. A když všecky ovce, což jich měli, tak vydali, až jich málo ostalo, měštěné poradivše člověka s jednú ovcí jemu dávali

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).