[Kníha výborná o přirození a spuosobu čtyř časuov ročních a dvanácti měsícuov…]

Plzeň: Pekk, Jan, 1528. Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. 28.738, A1r–B4r. Editor Čermák, Jan. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101). Práce vznikla též s podporou projektu Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (http://madla.ujc.cas.cz).

[A4v]číslo strany rukopisu19. a 20., toho roku[g]roku] rohu umře. Kto prvního dne měsíce, když nastává srpen, krev pouští anebo raněn bývá anebo traňk přijímá, ten ihned anebo nazajtří umírá. Dietě, které se toho dne narodí, nepovede se k dobrému, ale ohavnou smrtí umírá. Hřímá-li toho měsíce, tehdy mnozí lidé znemocnějí. Tehdáž se varuj pokrmuov studených, toho měsíce škodlivých. Srpen dí: Časuov mých krve nepouštěj, zelé nejez, od ryb se varuj, skořice užívaj. Dítě, které se toho měsíce narodí, ačkoli čistého úmyslu a sprostného, avšak neplodné bude.

Září

Září měsíce několiko kusuov chleba mlékem politého ráno před jídlem sněz a všeho ovoce zralého užívaj. V nápoji svém měj starček, benedikt. A chceš-li z žíly pouštěti, muožeš. Kto 16. a 18. dne dá sobě pouštěti, ten toho roku umře. Hřímá-li, hojnost obilé a mord mocných lidí znamená. Tehdáž dej žílu zatíti a prvé řečených věcí užívati. Září dí: V času mém užitečno jest krev pouštěti, mladý sejr jísti, mest píti, traňk přijímati. Dietě, které se narodí, ve všech skutcích svých skrovný bude a spravedlivý súdce.

Říjen

Října měsíce ptactvo i čtvernohá zvěř i jiná puožitečná jest kromě raka, neb tehdáž bývá raněn a nakažen od mořského hada. Tehdáž pí mest a jez hus vařenú. V nápoji měj zázvor, galgán, skořici. Kto 6. dne sobě krev pouští, ten toho roku umierá. Hřímá-li, veliké větry a obilé i ovoce drahé toho roku znamená. Zázvor, skořici, mest budeš-li píti, zdráv budeš. Lenosti se máš varovati. Kozí mléko aneb ovčí a hřebíčky muožeš jísti. Říjen dí: Za času mého krve nepouštěj, v lázni se nemej, hlav všelikteraké zvěři a skotu nejez, traňku nepřijímaj. Dietě, které se narodí, zlého přirození bývá a řeči nepříjemné.

Listopad

Listopadu měsíce horce se v lázni nemej, neb lázna jest přisluhování smilnosti. Jestli toho potřebí, zákožní krev pouštěj, ale ostřiehaj se od zimy. V nápoji měj zázvor, skořici, jakštajn. Kto 16., 17. dne pouštěl by sobě krev, toho roku umře. Hřímá-li toho

X
groku] rohu
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).