[Kníha výborná o přirození a spuosobu čtyř časuov ročních a dvanácti měsícuov…]

Plzeň: Pekk, Jan, 1528. Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. 28.738, A1r–B4r. Editor Čermák, Jan. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101). Práce vznikla též s podporou projektu Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (http://madla.ujc.cas.cz).

<<<<<B1v–B2rB2vB3rB3vB4r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[B4r]číslo strany rukopisuanebo z země se dělají, stromy štěpiti, pole vorati, vinnice kopati.

Kozorožec jest znamenie polední, studené a suché, kalostudené, zemské, movité, noční, samičí. Panuje v kolenách. Jeho planeta jest Saturnus. Na němžto když Měsíc jest, dobře jest sieti, stromy štěpiti, zeliny nasazovati, děti ostaviti, léčiti, na cestu ku poledni vyjíti a v tu stranu na kupectví se bráti. Zlé jest obydlí měniti, kolena léčiti, plaviti se, grunty zakládati anebo to začíti, co má dlouho trvati.

Vodnář znamenie západné, horké a vlhké[q]vlhké] wlhlke, povětrné, pravokrevné, stálé, denní, samečné. Panuje v lejtkách. Jeho planeta jest Saturnus. Na němžto když Měsíc jest, dobře jest domy a hrady zakládati, dědictvie kupovati a zásobiti, krev pouštěti, stromy štěpiti, manželku pojímati. Zlé jest hnáty léčiti, na dalekú cestu se vydati, líkařstvie[r]líkařstvie] liekařſtwie přijímati, s kniehami se obierati a v ních čísti, mýti se v lázni, hlavu holiti, nehty obřezovati a všecky věci činiti, které brzký konec mají míti.

Ryby znamenie puolnoční, studené a vlhké, vodné a vodnokrevné, obecní, noční, samičí. Panuje v nohách. Jeho planeta jest Jupiter. Činí lidi chlupaté a hrubých mravuov. Na němžto když Měsíc jest, dobře jest v novej duom se stěhovati, krev pouštěti, ale z noh nic, přátelstvo jednati, vodu vésti, mlýny stavěti, na cestu k puolnoci na vodě se vydati, traňky nebo siropy přijímati a všecko, cožkolivěk k plodu přináleží. Zlé jest nohy léčiti a zvlášť pakosnici v nohách.

V Plzni u Jana Pekka léta M.VC.XXVIII.

X
qvlhké] wlhlke
rlíkařstvie] liekařſtwie
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).