[Kníha výborná o přirození a spuosobu čtyř časuov ročních a dvanácti měsícuov…]

Plzeň: Pekk, Jan, 1528. Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. 28.738, A1r–B4r. Editor Čermák, Jan. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101). Práce vznikla též s podporou projektu Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (http://madla.ujc.cas.cz).

[A3r]číslo strany rukopisunápodobná, ukazuje kašel a reumu.

Krev nážlutá, k síře nápodobná a která se hned zhústne a jako nalomí, ukazuje přirození toho člověka, že brzce zhyne.

Plna měsíce varuj se krve pouštění.

Ktož jí česnek ráno přede vším jídlem a pitím, ten se nebojí nezdraví a nemoci z vody cizozemské ani z povětří proměněného.

Také česnek užitečný prsuom, ale horčice hlavě; však jestli by nesmierně toho užíval, oboje škodlivé jest.

Po jedení hrušek hleď dobrého nápoje užívati, nechceš-li v neduh vpadnúti.

Když traňky přijímáš, tehdáž krve nepouštěj ani manželského skutku čiň. Pelynkový nápoj člověku jest zdravý.

O přirození a spuosobu dvanácti měsícuov, o zprávě lidské časuov těch

Leden

Ledna měsíce máš dobré víno píti. Než krev pouštěti budeš, nětco okus prvé. Traňku k obměkčení břicha nepřijímaj, často se v lázni mej. Ráno jez, ale ne přieliš, neb přielišné jídlo ukrutnú zimnici plodí. Ktož prvního, 2., 5., 7., 8. a 15. dne toho měsíce krev pouští, toho roku umře. Hřímaní toho měsíce větry veliké[e]veliké] wielike toho roku a hojnost obilé a válku znamená. Pokrmy horké toho měsíce jísti zdrávo jest. Leden dí: Za času mého krev pouštěti není prospěšno. Než byla-li by toho potřeba, tehdy dej zatíti tu žílu v kóži, která jest nad palcem; siropu nebo traňku nepřijímaj. Dietě, které se narodí, zimomarné a studeného přirození bude.

Únor

Února měsíce krev pouštěj a traňky i všecky věci, které chceš, zvláště hořké, jez a jích požívaj. Hlavy ostřiehaj před zimú. Vína ani piva v lázni nepí. Ktož toho měsíce dne 6. a 7. krev by pouštěl, toho roku umře. A ktož by 26. a 30. dnův ledna a třinádctého dne února měsíce se narodil, jeho tělo až do dne soudného vcele zuostane. Beda kněz tu věc jest vyjevil. A tomuto počtu dní rozuměj, tak pořád čta, kterak dnové rozdílní jsú k měsícóm v ka[A3v]číslo strany rukopisulendářích

X
eveliké] wielike
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 9 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).