[Kníha výborná o přirození a spuosobu čtyř časuov ročních a dvanácti měsícuov…]

Plzeň: Pekk, Jan, 1528. Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. 28.738, A1r–B4r. Editor Čermák, Jan. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101). Práce vznikla též s podporou projektu Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (http://madla.ujc.cas.cz).

[B2v]číslo strany rukopisu

XIX Žílu obecní zatni proti bolesti srdce a hryzení plic.

XX Z žíly jatřní pouštěj proti neduhóm jater a žaludku.

XXI Žíla, která jest mezi palcem a prvním prstem v pravé ruce, tu pouštěj proti nezdraví hlavy a očí a nadutí jazyka, a proti žábě v hrdle.

XXII Žíla, která jest mezi prstenním prstem a malým, užitečna pouštěti proti neduhóm slezeny.

XXIII Žíla nad palcem a předním prstem dobra pouštěti proti naprejštění plic a proti kašli a reumě.

XXIIII Z žíly mezi palcem a prvním prstem levé ruky pouštěj proti bolesti hlavy a proti jiným neduhóm[i]neduhóm] neduohom.

XXV Z žíly mezi prostředním a prstenním prstem nepouštěj leč v nebezpečenství smrti, neb takové pouštění nebo zdraví, anebo smrt hned přináší.

XXVI Z té žíly mezi prstenním prstem a malíkem dobře pouštěti proti bolesti hlavy, plic a slezeny.

XXVII Žílu puohlavní zatíti dobře jest proti bolestem zadku a jiným neduhóm. Baňky nad ledvími posazené užitečné proti otoku příhbí stehna, proti svrabóm, pakosnici, proti bolesti zadku, proti vlku a jiným zátokóm noh, proti nadutí měchýře a bolesti hřbetu.

Baňky posazené napřed v příhbí stehna užitečné proti otokóm luona. Pod ledvími čtyři žíly sou, z ních pouštěti užitečné proti otoku měchýře a bolesti slabin.

XXVIII Dvě žíly svrchní na žaludu údu mužského užitečné pouštěti k skrovnosti těla.

XXIX Dvě žíly spodní u žaludu údu mužského užitečné pouštěti proti otoku vajec a bolesti ledvin.

XXX Panenské žíly dvě sú užitečné pouštěti k zadržení toku ženského a očima a skrovně vodnokrevnému a proti bolesti ledvin.

XXXI Dvě žíly pod článkem zatínáme proti pakosnici a jinému lámaní noh, užitečné pouštěti ženám, které své tajné nemoci nemívají.

XXXII Žíla nad prstem na noze užitečná pouštěti proti neštovicóm očí a hnátuo.

X
ineduhóm] neduohom
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).